Nuorisoalan järjestöjen toimintaan 18,6 miljoonaa euroa

Opetus- ja kulttuuriministeriö 14.2.2020 13.08
Tiedote

Ministeri Hanna Kosonen on myöntänyt valtakunnallisille nuorisoalan järjestöille tämän vuoden toimintaan yhteensä 18 611 000 euroa. Avustusta sai 96 järjestöä.

Suurimpia avustusten saajia olivat Suomen Partiolaiset ry (1 455 000 euroa), Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry (1 283 000 euroa), Suomen Nuorisoseurat ry (1 065 000 euroa), Nuori kirkko ry (1 019 000 euroa) ja Nuorisotutkimusseura ry (1 007 000 euroa).

Järjestöjen saamat avustukset ovat harkinnanvaraisia ja ne myönnetään nuorisolakiin ja valtioneuvoston asetukseen perustuen. Nuorisolain mukaan valtionavustuksen määrää harkittaessa otetaan huomioon järjestön taloudenhoito sekä järjestön toiminnan valtakunnallisuus, laatu, laajuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus.

Avustettavan toiminnan on oltava yleishyödyllistä. Valtionavustuksen määrää harkittaessa otetaan lisäksi huomioon, miten järjestö toiminnassaan edistää yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja osallisuutta sekä toteuttaa muita nuorisolaissa säädettyjä tavoitteita ja lähtökohtia.

Ministeri: järjestöjen toiminta kehittynyt eteenpäin

Nuorisoasioista vastaava ministeri Hanna Kosonen kertoo, että opetus- ja kulttuuriministeriön arvioinnin mukaan avustettavien järjestöjen toiminta on pääosin kehittynyt hyvin tai melko hyvin.

Monet järjestöistä ilmaisivat myös itse tarpeen avustustensa korottamiseksi.

– Avustusten korotuksia ei tänä vuonna kuitenkaan voitu tehdä, sillä vaikka käytettävissä oleva määräraha kasvoi 300 000 eurolla edelliseen vuoteen verrattuna, tuli avustusjärjestelmän piiriin myös uusia järjestöjä. Siten yksittäisten järjestöjen avustukset joko pysyivät aikaisempien vuosien tasolla, tai niitä jouduttiin pienentämään arviointien tulosten mukaisesti, sanoo ministeri Hanna Kosonen.

– Tällä vaalikaudella turvaamme nuorisojärjestöjen avustustason hallitusohjelman mukaisesti ja mahdollisuuksien mukaan tavoittelemme määrärahojen kasvua ja laadukkaan nuorisotyön vahvistumista. Tulemme tarkastelemaan valtion tukeman nuorisotyön ja -toiminnan rahoituksen kokonaisuutta mm. osana nuorisolain tarkistusta, ministeri Kosonen toteaa.

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi yleisavustuksina järjestöjen nuorisotyöhön ja -toimintaan, mutta järjestöt voivat osoittaa osan määrärahasta käytettäväksi myös alueellisten ja paikallisten jäsenjärjestöjensä toimintaan. Yksinomaan paikallisen ja alueellisen nuorisotyön ja nuorisoalan järjestötoiminnan tukemisesta vastaavat muun muassa kunnat ja aluehallintovirastot.

Myönnetyt avustukset valtakunnallisten nuorisoalan järjestöjen toimintaan

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Emma Taipale, p. 02953 30172