Neljä lastenkulttuurin tekijää palkittiin - erityispalkinto Hymyreppu-kuorolle

Opetus- ja kulttuuriministeriö 17.11.2016 10.30
Tiedote

Lastenkulttuurin tekijöitä palkittiin Lapsenpäivä-palkinnoilla ja Lastenkulttuurin valtionpalkinnoilla. Lapsenpäivä-palkinto myönnettiin lastenkulttuurikeskuksille Louhimo & Bark sekä Riihimäen Nuorisoteatterille. Valtionpalkinnot myönnettiin graafinen suunnittelija, kuvittaja Elina Warstalle ja DOKKINO-elokuvatapahtumalle. Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen jakoi palkinnot torstaina 17. marraskuuta Helsingissä.

Tilaisuudessa jaettiin myös Taiteen edistämiskeskuksen #taideonlasten-teemavuoden erityispalkinto, joka myönnettiin Oulussa toimivalle kehitysvammaisten Hymyreppu-kuorolle. Suuruudeltaan 5 000 euron arvoisen palkinnon jakoi #taideonlasten-teemavuoden suojelija, lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila.

Lapsenpäivä-palkinnon myöntää opetus- ja kulttuuriministeriö. Palkinto myönnetään vuosittain yhteisölle taideharrastuksen ja -kasvatuksen edistämiseksi tehdystä merkittävästä työstä. Molemmat palkinnonsaajat saivat 8 500 euroa. Lastenkulttuurin valtionpalkinto on Taiteen edistämiskeskuksen myöntämä tunnustus kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana tehdystä lastenkulttuurityöstä. Molemmat palkinnonsaajat saivat 15?000 euroa.

Palkinnot myönnetään veikkausvoittovaroista.

Lapsenpäivä-palkintojen palkintoperustelut:

Lastenkulttuurikeskus Louhimo ja lastenkulttuuriverkosto Bark ovat lastenkulttuurin vetureita Pohjanmaalla. Louhimo on Seinäjoen kulttuuripalveluiden alla toimiva musiikkiin erikoistunut lastenkulttuurikeskus ja Bark Pohjanmaan maakunnassa toimiva kulttuuriperinnön ja historian elävöittämiseen erikoistunut lastenkulttuuriverkosto. Louhimon ja Barkin toiminnassa on mukana 19 kuntaa.

Louhimon ja Barkin ansiosta alueelle on luotu rakenteet lasten ja nuorten taiteen ja kulttuurin harrastamiselle ja kokemiselle sekä kehitetty uusia malleja lasten harrastustoiminnan lisäämiseksi kouluissa iltapäivisin. Louhimon kulttuurikerhotarjottimelta lapset voivat itse valita, millaisiin taide- ja kulttuurisisältöihin he haluavat osallistua koulupäivän yhteydessä. Molempien keskuksien toiminta on laajentunut muihin taiteen aloihin ja alueellisesti tavoittaen lisää lapsia ja nuoria. Keskuksien yhteistoiminnan ansiosta on pohjalaismaakunnissa huomattava määrä valmiina ja kehitteillä koulujen kulttuurikasvatussuunnitelmia. Louhimo ja Bark ovat vaikuttaneet merkittävästi lastenkulttuurin arvostuksen nousuun alueella. Louhimo ja Bark kuuluvat uuteen Suomen lastenkulttuurikeskusten liittoon, joka on ammattimaisesti toimivien lasten- ja nuortenkulttuurikeskusten yhdistys.

Riihimäen Nuorisoteatteri on vuonna 1991 perustettu laajaa teatteritaiteen perusopetusta antava harrastajateatteri, jossa opiskelee 500 lasta ja nuorta. Teatteriharrastamisen voi aloittaa jo hyvin nuorena nuorisoteatterin satutuntiryhmässä (0-5-vuotiaat) ja tenavateatteriryhmässä (3-5-vuotiaat).

Teatterin tavoite on antaa lapsille mahdollisuus opiskella pitkäjänteisesti teatteritaidetta. Teatterin ohjelmatarjonta on vilkasta ja monipuolista. Oppilaat pääsevät myös ohjaamaan esityksiä. Nuorisoteatterilla on merkittävä rooli harrastamisen edistäjänä ja teatterikokemusten antajana. Teatterin toiminta on laajentunut Hyvinkäälle ja Lopelle.

Lastenkulttuurin valtionpalkintojen palkintoperustelut:

Elina Warsta on Kokkolassa asuva kuvittaja ja graafinen suunnittelija, jonka kuvitukset ovat teknisesti virtuoosimaisia ja värimaailmoiltaan kiehtovia. Hänen poikkeuksellinen omistautuneisuutensa ja eläytymiskykynsä näkyvät kuvamaailman monipuolisuudessa. Warsta on tehnyt viime vuosina yhteistyötä lukuisten lastenkirjailijoiden kanssa. Warstan kuvittamia kirjoja on ollut niin Finlandia Junior -ehdokkaana kuin Pohjoismaiden neuvoston lasten- ja nuortenkirjapalkintoehdokkaanakin.

DOKKINOSTA on 15 vuoden pitkäjänteisellä työllä tullut Euroopan suurin lasten ja nuorten dokumenttielokuvatapahtuma. Docpointin suojissa toimiva DOKKINO ulottuu tänäkin vuonna 18 paikkakunnalle ja tavoittaa lähes 17 000 nuorta. DOKKINOSSA on omat elokuvasarjansa ala- ja yläkouluikäisille. Dokumenttielokuvien kautta lapset ja nuoret pääsevät kokemaan muita maailmoja ja oppivat sitä kautta ymmärtämään kulttuurien moninaisuutta. DOKKINON toimivaa mallia mediakasvattajana on viety muuallekin Eurooppaan.

#taideonlasten-teemavuoden erityispalkinnon perustelut:

Hymyreppu-kuoro levittää positiivisessa valossa sanomaa yhdenvertaisuudesta ja erityisyydestä. Kuoro on esiintynyt mm. Ilmakitaransoiton maailmanmestaruuskisoissa, Oulun kaupunginteatterissa ja PMMP:n musiikkivideolla. Kuorolaiset tuovat esiin kehitysvammaisten nuorten taidetta ja tekevät samalla näkyväksi kulttuurin moninaisuuden.

Kuoroa johtavat Mari ja Timo Rautio, jotka ovat sekä sosiaalialan että musiikin ammattilaisia. Kuorossa on mukana noin 20 nuorta, ja ryhmä on ollut nyt kasassa kuusi vuotta. Monet kuorolaisista ovat olleet mukana alusta saakka, ja ryhmästä on tullut suuri osa heidän elämäänsä ja identiteettiään. Kuorossa oleminen on tukenut heidän kasvuaan ja he ovat yhdessä varttuneet nuoriksi aikuisiksi.

Merkittävää Hymyreppu-kuoron toiminnassa on se, mitä he saavat aikaiseksi esiintyessään muille lapsille ja nuorille. Kuorossa kehitysvammaisilla nuorilla on mahdollisuus harrastaa musiikkia pääosin ilman huoltajia tai avustajia ja saada samalla itsenäistymisen kokemuksia.

Valokuvia tilaisuuden jälkeen löytyy OKM:n Flickr-sivuilta: www.flickr.com/photos/okmfi  

Lisätietoja:
- Lapsenpäivä -palkinto: neuvotteleva virkamies Iina Berden, OKM, p. 0295 3 30069

- Lastenkulttuurin valtionpalkinto ja #taideonlasten-teemavuoden erityispalkinto: taiteen tukemisen päällikkö Esa Rantanen, Taike, p. 0295 330 720