Minna Koskelo: työnantajat tarjoamaan palveluita työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö 4.10.2018 9.02
Minna Koskelo: työnantajat tarjoamaan palveluita työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi

Minna Koskelo etsii työssään keinoja työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi. Koskelo on myös kehittänyt Perheet safkaa -tapahtumakonseptin, jossa ravintolat tarjoavat perheille mahdollisuuden viettää yhdessä aikaa hyvän ruoan ääressä. Hän ehdottaa perheseteliä, jolla työnantajat voisivat tukea perheitä.

Minna Koskelo on tulevaisuusmuotoilija, yrittäjä, korkeakouluopettaja ja äiti, jonka intohimona on muuttaa työelämää paremmaksi erityisesti perhe-elämän näkökulmasta. Koskelo on havainnut, että työn ja perheen yhteensovittaminen voi olla ruuhkavuosia eläville vanhemmille haastava tehtävä ja siitä saattaa muodostua kynnyskysymys myös lasten hankintaa suunnittelevalle. Hänen mukaansa työnantaja voi vaikuttaa merkittävästi työntekijöiden ja sitä kautta myös perheiden hyvinvointiin.

- Kotona olemme korvaamattomia. Meillä on monet roolit ja eri elämäntilanteet, ja myös työnantajan pitäisi nähdä ihmiset kokonaisina. On tärkeää, että meistä riittäisi annettavaa myös sinne, missä olemme korvaamattomia, Koskelo sanoo.

Perhesetelillä voisi lunastaa esimerkiksi siivouspalveluita hektistä arkea helpottamaan.

Koskelon mukaan työelämässä on nähtävissä muutos kohti pehmeämpiä arvoja. Vapaa-aikaa pidetään tärkeänä osana työhyvinvointia ja työnantajat tarjoavat jo erilaisia etuja esimerkiksi kulttuurisetelien muodossa. Koskelon mielestä kulttuuriseteliä mukaillen työnantajat voisivat tarjota palveluita myös perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Perhesetelillä voisi lunastaa esimerkiksi siivouspalveluita hektistä arkea helpottamaan. Hyviä esimerkkejä ovat myös työpaikat, jotka järjestävät lastenhoitoa ja loma-aikoina leirejä. Koskelon mukaan pitäisi tuoda enemmän esiin sitä potentiaalia, jota työpaikoilla olisi antaa lapsiperheille. Avoin keskustelukulttuuri työpaikoilla vie muutosta eteenpäin.

- Mielestäni asioista puhumalla voidaan kääntää ajattelua uuteen suuntaan. Arvot ja asenteet muuttuvat hitaasti, mutta signaalit viittaavat siihen, että hyvinvointiin halutaan panostaa koko ajan laajemmin, Koskelo arvioi.

Lapsiperheet ravintoloihin

Koskelo on myös luotsannut tapahtumahanketta, jonka tarkoituksena on madaltaa lapsiperheiden kynnystä viettää yhteistä aikaa ulkona syöden ja siten muuttaa asenteita perheystävällisemmiksi ravintoloista käsin. Idea tapahtumakonseptiin perheiden yhteisten ravintolahetkien puolesta kumpusi kokemuksesta, etteivät lapset ole tervetulleita ravintoloihin. Hän ihmetteli, miksi Suomessa ilmapiiri on tällainen, ja halusi tehdä asialle jotain.

- Kaupunkikulttuuri on monille kuin olohuone, eikä lasten saaminen tarkoita sitä, että pitäisi jäädä vain kotiin. Ihmiset kaipaavat eteläeurooppalaista meininkiä, jossa lapset kuuluvat yhteisiin hetkiin. Toivoisin, että kaikki sukupolvet mahtuisivat saman pöydän ääreen. Ravintolakonseptin avulla kokeilemme uusia toimintatapoja ja voimme viedä tätä ajattelua myös muualle yhteiskuntaan, Koskelo kuvailee.

Tavoitteena on, ettei perheille suunnattua ravintolatapahtumaa tarvittaisi ollenkaan. Koskelon on sitä mieltä, että se vauhdittaa osaltaan perheystävällisen kulttuurin syntyä murrosvaiheessa.

Tulevaisuutta rakentamassa

Koskelon mukaan Suomessa ollaan tulevaisuusajattelun edelläkävijöitä. Tällä hallituskaudella on pohdittu työn tulevaisuutta, ja siitä tehtyjä selvityksiä voitaisiin Koskelon mukaan hyödyntää myös työn ja perhe-elämän viitekehyksessä. Perheiden osallisuus on Koskelon mielestä tärkeää, ja tätä hän odottaa myös lapsistrategian valmistelulta.

- Pitäisi saada aikaan näkemysten peitto ja lähestyä asioita yhteiskehittämisen kautta. Uutta ei pitäisi luoda menneisyyden ja vallitsevien rakenteiden perusteella, vaan päinvastoin katsoa tulevaisuuteen ja tulla sitä kautta nykyhetkeen, Koskelo sanoo.

Tässä sarjassa esittelemme tekoja ja näkemyksiä lapsiystävällisemmän Suomen puolesta. Kaikki esitetyt näkemykset ovat kirjoittajan/haastateltavan omia. Lisää kirjoituksia voit lukea minedu.fi/lapsistrategia/kolumnit ja stm.fi/lapsistrategia/kolumnit