Ministeri Terho: Liikuntapaikkarakentamisen tukemista pitää lisätä

Opetus- ja kulttuuriministeriö 29.10.2018 12.30
Tiedote
kUVA: Laura Kotila / Valtioneuvoston kanslia

Urheiluministeri Sampo Terhon mukaan liikuntapaikkarakentamisen tuen osuutta valtion liikuntapolitiikassa tulee lisätä, samoin kuin yksityisten toimijoiden kiinnostusta investoida liikuntaa edistettäviin hankkeisiin.

- Liikuntapoliittisen selonteon tutkimusaineiston perusteella liikuntapaikkarakentamisen tuen osuutta valtion liikuntapolitiikassa tulisi 2020-luvulla lisätä, sanoi ministeri Sampo Terho avatessaan Kansallisen Liikuntafoorumin. Myös selonteon yhteydessä toteutettuun verkkokyselyyn vastanneet pitivät liikuntapaikkarakentamisen tukemista valtion kaikista tärkeimpänä liikuntapoliittisena toimenpiteenä.

- Voidaan arvioida, että liikuntapaikkarakentamisen tuen lisätarve valtion talousarviossa olisi 10-15 miljoonaa euroa vuodessa. Lisäksi 2020-luvun alussa tarvittaisiin budjettivaroista noin 20 miljoonan euron suuruinen kertaluontoinen lisäpanostus korjausvelan hoitamiseen. Korjausvelka on kurottava kiinni.

Tällä hetkellä valtio tukee liikuntapaikkarakentamista noin 30 miljoonalla eurolla vuodessa, josta vajaa kolmannes ohjataan aluehallintovirastoille pienten liikuntapaikkahankkeiden tukemiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää tukea noin 30 hankkeelle ja hakemuksia tulee noin kolminkertainen määrä tähän verrattuna.

- Liikuntapaikkarakentamisen lisäämiseksi ja vahdittamiseksi tarvitaan myös vaihtoehtoisia rahoitusmalleja. Yksityisten toimijoiden kiinnostusta investoida liikuntaa edistettäviin hankkeisiin on lisättävä. Yksityistä rahoitusta tulisi saada myös arkiliikunnan olosuhteiden kehittämiseen, Terho sanoo.

Terhon mukaan kuntien liikuntatoiminta on ensiarvoisessa asemassa väestön liikuttamisessa. Liikuntapoliittisen selonteossa linjataan, että jokaisen kunnan tulisi laatia analyysi kunnan liikuntaolosuhteiden nykytilasta. Tämän tarkoituksena on vahvistaa kuntien liikuntapalveluiden kehittämistä.

- Erityisen tärkeää liikuntasuunnittelussa on koulujen ja liikuntapaikkojen välinen yhteys. Toivon, että liikuntapaikkojen käyttöaste nousee ja aukioloajoissa otetaan entistä paremmin myös epäsäännöllistä ja vuorotyötä tekevät henkilöt. Ministeriössä olemme lisäksi painottaneet mahdollisuuksia tarjota lasten ja nuorten liikuttamisessa kuntien omistamat tilat maksutta seurojen käyttöön.

Viime torstaina esiteltiin valtioneuvoston hyväksymä Suomen ensimmäinen liikuntapoliittinen selonteko. Selonteossa linjataan suomalaista liikuntapolitiikkaa 2020-luvulla. - On historiallisesti merkittävää, että keskustelu liikuntapolitiikan kehittämisestä saadaan nyt valtakunnan huipulle eli eduskuntaan, jossa selonteon myötä liikuntaa tarkastellaan laaja-alaisesti eri näkökulmista, sanoo Terho.

- On ilo todeta, että elämme parhaillaan koko väestön liikunnan edistämisen kannalta poikkeuksellisen vireää aikaa valtakunnallisen liikuntapolitiikan näkökulmasta tarkasteltuna.

Lisätietoja: erityisavustaja Toni Ahva, p. 02953 30340