Ministeri Sanni Grahn-Laasonen asetti työryhmän kehittämään ylioppilastutkintoa

Opetus- ja kulttuuriministeriö 20.6.2016 16.51
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on asettanut työryhmän selvittämään ylioppilastutkinnon kehittämistä. Työryhmän tehtävänä on selvittää ylioppilastutkinnon keskeisiä kehittämistarpeita sekä tehdä ehdotukset kehittämistoimenpiteiksi.

Ylioppilastutkintolautakunta on uudistamassa ylioppilastutkintoa hyödyntämällä tieto- ja viestintäteknologiaa tutkinnon suorittamisessa. Ensimmäiset ylioppilaskokeet tehdään sähköisesti syksyn 2016 tutkinnossa. Keväällä 2019 koko ylioppilastutkinto suoritetaan sähköisesti. Samanaikaisesti kehitetään myös tutkinnon eri kokeita muun muassa uudistammalla matematiikan, äidinkielen ja kielten kokeita.

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen odottaa työryhmältä rohkeita esityksiä, joilla ylioppilastutkintoa kehitetään 2020-luvulle.

"Ylioppilastutkinto on arvostettu ja kansainvälisestikin tunnettu, koulutusjärjestelmämme ainoa valtakunnallinen koe. Toivon työryhmältä rohkeita esityksiä ylioppilastutkinnon uudistamiseksi", Grahn-Laasonen sanoo.

Työryhmän puheenjohtaja on kansliapäällikkö Anita Lehikoinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja varapuheenjohtajana johtaja Jorma Kauppinen Opetushallituksesta. Jäseninä ovat professori Patrik Scheinin ylioppilastutkintolautakunnasta, ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen ja ryhmäpäällikkö Johanna Moisio opetus- ja kulttuuriministeriöstä, professori Juha Kinnunen Suomen yliopistot UNIFI ry:stä, erityisasiantuntija Olavi Arra Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry:stä, rehtori Mervi Vidgrén Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:stä, erityisasiantuntija Lieselotte Eskelinen Suomen Kuntaliitosta, puheenjohtaja Riikka Lindroos Suomen Rehtorit ry:stä, puheenjohtaja Tarja Boe IKLO - Iltakoulujen liitto ry:stä, koulutuspoliittinen asiantuntija Annakaisa Tikkinen Suomen Lukiolaisten liitto ry:stä, puheenjohtaja Jukka Eero Vuorinen Suomen opinto-ohjaajat SOPO ry:stä, puheenjohtaja Kyösti Värri Pro Lukio ry:stä ja puheenjohtaja Aki Holopainen Yksityiskoulujen liitto ry:stä.

Työryhmän sihteereinä toimivat opetusneuvos Heikki Blom opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja opetusneuvos Tiina Tähkä Opetushallituksesta.

Työryhmän tulee saada työnsä valmiiksi 31.3.2017.

Toimenpideohjelmaa ylioppilastutkinnon hyödyntämiseksi korkeakoulujen valintamenettelyissä on parhaillaan laatimassa opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä. Sen määräaika on 31.10.2016. Selvitys on osa hallituksen korkeakoulutuksen kehittämisen kärkihanketta. Korkeakoulut uudistavat valintakoemenettelyjään tavoitteena vähentää tarpeettomia välivuosia ja aikaistaa korkeakouluopintojen aloitusta. Tavoitteena on myös luopua pitkäkestoisesta pääsykokeisiin valmistautumisesta, jolloin tarve osallistua valmennuskursseille vähenee oleellisesti. Työryhmän puheenjohtajana toimii opetusneuvos Johanna Moisio opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Lisätietoja:
- kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, puh. 0295 3 30182
- erityisavustaja Matias Marttinen, puh. 044 269 3113