Ministeri kuuli ammatillisen koulutuksen opettajien ajatuksia reformista

Opetus- ja kulttuuriministeriö 26.5.2016 9.10
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen tapasi tiistaina 24.5. Smolnassa ammatillisen koulutuksen opettajia eri puolilta Suomea. Tilaisuudessa keskusteltiin siitä, mitä ammatillisen koulutuksen reformi tarkoittaa opettajuuden näkökulmasta sekä miten opettajien osaaminen saadaan mahdollisimman laajasti mukaan reformin toteuttamiseen.

Tilaisuuteen oli kutsuttu ammatillisia opettajia, jotka toimivat omassa oppilaitoksessaan ja laajemmin kehittäjinä ja ovat ansiokkaasti jakaneet ideoitaan ja hyviä käytänteitään. Opettajat koolle kutsuneen ministeri Sanni Grahn-Laasosen mukaan opettajien asiantuntemusta on tärkeää hyödyntää reformin valmistelussa, sillä opettajat ovat reformin onnistumisen kannalta avainasemassa.

Valmisteilla oleva ammatillisen koulutuksen reformi on historiallisen laaja uudistushanke, jossa uudistetaan ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö, rahoitus- ja ohjausjärjestelmä, oppimisympäristöjä sekä koulutuksen toteuttamismuotoja.

Opettajat pitivät reformia ja sen tavoitteena olevaa oppijan tarpeista lähtevää osaamisperusteista ajattelua hyvänä. He kuitenkin korostivat, että osaamisperusteista ajattelua on tarpeen avata uudistuksen edetessä.

Reformi vaatii järjestelmätason muutosten lisäksi toiminnallista muutosta. Opettajat olivat valmiita rohkeaankin toimintatapojen muutokseen, kunhan se tehdään hallitusti. Tärkeänä pidettiin opettajien tukemista ja informoimista uudistuksen aikana, sillä reformi muuttaa monia asioita yhtä aikaa ja vaatii opettajilta uudenlaista osaamista.


Lisätietoja: ylijohtaja Mika Tammilehto puh. 02953 30308

Ammatillisen koulutuksen reformi on hallituksen kärkihanke. Lue lisää reformista

 

Ammatillinen koulutus Kärkihankkeet