Undervisnings- och kulturminister Grahn-Laasonen förlänade förtjänsttecken inom motion och idrott

Undervisnings- och kulturministeriet 27.2.2017 9.01
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen har förlänat totalt 302 förtjänstkors och -medaljer för förtjänstfull verksamhet inom idrottskultur och idrott. Ministern förlänade sammanlagt tio förtjänstkors i guld, 110 förtjänstkors, 69 förtjänstmedaljer med förgyllt kors och 113 förtjänstmedaljer.

Förtjänstkorset i guld gick i år till Päivi Ahlroos-Tanttu (Helsingfors), Risto Fagerholm (Helsingfors), Pirkko Heinonen (Lahtis), Timo Hirvonen (Helsingfors), Stina Koivisto (Lojo), Lauri Laakso (Jyväskylä), Markku Lehtola (Tammerfors), Antti Peltoniemi (Seinäjoki), Tarja Rasimus-Järvinen (Jyväskylä) och Martti Sipilä (Åbo).

Idrottskulturens förtjänstkors och -medaljer har delats ut sedan år 1947.

- Förtjänsttecken inom motion och idrott kan beviljas till en person som varit aktiv inom lokala idrottsföreningar, regionala idrottsorganisationer, riksomfattande grenförbund eller som aktivt arbetat med internationella idrottsuppgifter, säger undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen.

- Frivilligverksamheten är en viktig resurs inom föreningarnas och idrotts- och motionsorganisationernas verksamhet. Tack vare tiotusentals frivilliga har det varit möjligt att sänka kostnaderna för barns och ungas hobbyverksamget så att alla barn kan delta i en hobby.  Det är viktigt att det även i framtiden känns lockade att delta i talkoarbete. Förtjänstkorsen och -medaljerna är ministeriets sätt att tacka för ett värdefullt arbete, fortsätter ministern.

En förteckning över personer som förlänats förtjänstkorset och -medaljen

Ytterligare information:
- administrativ assistent Päivi Wathén, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 3 30341

Idrott Sanni Grahn-Laasonen