Ministeri Grahn-Laasonen EU:n koulutusneuvostossa:
Jatkuva oppiminen Suomen EU-puheenjohtajuuskauden tavoitteeksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö 22.5.2019 18.36
Tiedote
Ministeri Sanni Grahn-Laasonen kollegoidensa kanssa EYCS-neuvostossa.

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen esitteli muiden EU-maiden opetusministereille Suomen EU-puheenjohtajuuskauden suunnitelman opetus- ja valtiovarainministerien yhteiskokouksen järjestämisestä. Lisäksi ministeri esitteli kollegoilleen Suomen lähestymistapaa jatkuvaan oppimiseen sekä tekoälyn hyödyntämiseen koulutuksessa. Ministerineuvoston kokouksessa hyväksyttiin myös kielten oppimista ja opetusta sekä varhaiskasvatusjärjestelmien laatua koskevat suositukset sekä taitojen parantamista koskevat päätelmät.

Opetusministeri Grahn-Laasonen esitteli ministerineuvostossa Suomen heinäkuun alussa alkavan EU-puheenjohtajakokouksen tavoitteita. Hän nosti erityisesti esille suunnitelman yhteisen neuvoston kokouksen järjestämisestä opetus- ja valtiovarainministereille.

- Suomen puheenjohtajakaudella järjestettävä kaikkien aikojen ensimmäinen opetus- ja valtiovarainministerien yhteiskokous tarjoaa ainutkertaisen mahdollisuuden käydä laajaa keskustelua inhimilliseen pääomaan investoimisen merkityksestä, ministeri Grahn-Laasonen totesi.

Puheenjohtajakauden muista painopisteistä ministeri Grahn-Laasonen korosti erityisesti jatkuvaa oppimista. Ministeri kertoi aiheen olleen viime aikoina vahvasti esillä Suomessa ja toivoi sen jatkossa korostuvan myös eurooppalaisessa koulutusyhteistyössä.

- Jatkuvan oppimisen tukeminen edellyttää koulutusjärjestelmien systemaattista ja strategista kehittämistä sekä vahvaa panostusta niin julkiselta kuin yksityiseltäkin sektorilta, ministeri Grahn-Laasonen sanoi.

- Esimerkiksi tekoälyn ja digitalisaation nopea kehitys edellyttää jatkuvaa taitojen ja osaamisen päivittämistä ja osoittaa näin tarpeen jatkuvan oppimisen strategioiden kehittämiseen, ministeri totesi.

Tekoälyn osalta ministeri totesi sen hyödyntämisen koulutuksessa voivan muun muassa parantaa koulutuksen saatavuutta ja luoda yksilöllisiä oppimis- ja työllistymispolkuja. Samalla ministeri korosti tarvetta luoda eettiset pelisäännöt tekoälyn käytölle koulutuksessa.

Ministerineuvoston hyväksymällä kielten oppimista ja opetusta koskevalla suosituksella jäsenmaita kehotetaan tutkimaan tapoja auttaa nuoria hankkimaan ennen toisen asteen koulutuksen päättymistä sujuva taito vähintään yhdessä, mielellään kahdessa muussa kielessä kuin koulunkäyntikielessä. Suomessa suosituksen tavoitteiden saavuttamista tukevat kieltenopetuksen kärkihankkeen puitteissa toteutetut toimet kieltenopetuksen aikaistamiseksi ja monipuolistamiseksi.

Laadukkaita varhaiskasvatusjärjestelmiä koskevalla suosituksella luodaan varhaiskasvatuksen laatupuitteet, joiden mukaisesti jäsenmaita suositetaan kehittämään varhaiskasvatusjärjestelmiään. Taitojen parantamista koskevissa päätelmissäjäsenmaita kehotetaan jatkamaan aihetta koskevan suosituksen toimeenpanoa omaksumalla strateginen ja kokonaisvaltainen lähestymistapa luku- ja laskutaidon sekä digitaalisten taitojen kaltaisten perustaitojen ja niiden tunnustamisen parantamiseen.

Lisätietoja:

- opetusministerin erityisavustaja Emmi Venäläinen, [email protected] p. 02953 30026
- opetusneuvos Minna Polvinen, [email protected], p. 02953 30262
- erityisasiantuntija Satu Tuomikorpi, [email protected], p. 02953 30036

Koulutus Sanni Grahn-Laasonen Varhaiskasvatus Yleissivistävä koulutus