Ministeri Grahn-Laasonen arktisesta kokouksesta: Tiede ja opetus apuna ilmastonmuutoksen torjunnassa

Opetus- ja kulttuuriministeriö 29.9.2016 17.25
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen osallistui Suomen edustajana arktiseen tiedeministerikokoukseen keskiviikkona Washingtonissa. Ministerien julkilausumassa korostetaan laajempaa arktista tiedeyhteistyötä muun muassa ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi. Suomi ja Yhdysvallat järjestävät yhteistyössä luonnontieteiden, teknologian, insinööritieteiden ja matematiikan korkean tason konferenssin.

- Ilmastonmuutos on ihmiskunnan suurin uhka. Arktisella alueella sen seuraukset ovat nopeammat ja dramaattisemmat kuin missään muualla. Ilmiön ymmärtämiseksi ja ratkaisujen löytämiseksi tarvitaan laajaa tieteellistä yhteistyötä, sanoo opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Valkoisessa talossa kokoontuneet ministerit kannustavat julkilausumassaan tutkijoita ja tutkimushankkeita laajaan rajat ylittävään yhteistyöhön. Presidentti Obaman hallinnon koolle kutsuman ministerikokouksen yhtenä tavoitteena oli kartoittaa arktista tutkimusta ja siten yhdistää voimia arktisten haasteiden kohtaamisessa.

Suomi ja Yhdysvallat sopivat ministerikokouksessa järjestävänsä yhdessä luonnontieteiden, teknologian, matematiikan ja insinööritieteiden opetuksen korkean tason konferenssin. Näiden niin sanottujen STEM-alojen opetuksen konferenssi järjestetään Suomen arktisen puheenjohtajuuskauden aikana (2017–2019). Konferenssi kokoaa yhteen virkamiehiä, opiskelijoita, opettajia, tutkijoita, teknologian kehittäjiä ja muita asiatuntijoita jakamaan parhaita käytäntöjä, luomaan uusia kumppanuuksia ja verkottumaan.

– Toin esille omissa puheenvuoroissani, että luonnontieteiden opetus on ratkaisevan tärkeä arktisen alueen kestävän kehityksen kannalta. Alueella ympäristön sekä sosiaalisten ja taloudellisten olosuhteiden muutos on jatkuvaa. Lisäksi ilmastonmuutos koskee meitä kaikkia, joten luonnontieteiden opetus voisi innostaa arktiseen tutkimukseen myös pohjoisimpien alueiden ulkopuolella, sanoo ministeri Grahn-Laasonen.

Ministeri Grahn-Laasonen oli kutsuttu toiseksi puheenjohtajaksi luonnontieteellistä opetusta koskevaan teemakeskusteluun yhdessä Yhdysvaltojen presidentin tieteellisen neuvonantajan tohtori John Holdrenin kanssa. Muita teemoja olivat arktisen tieteen tilanne, tiedon keräämisen ja jakamisen parantaminen sekä tieteellisen tiedon käyttö päätöksenteossa.Lisätietoja:

- Valkoisen talon tiedote: https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/09/28/fact-sheet-united-states-hosts-first-ever-arctic-science-ministerial

- ministerien julkilausuma: https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/09/28/joint-statement-ministers

- erityisavustaja Heikki Kuutti Uusitalo, puh. 050 302 8246
- hallitusneuvos Satu Paasilehto, puh. 0400 442 638 (Arktinen neuvosto)
- opetusneuvos Paavo-Petri Ahonen, puh. 050 569 5362 (arktinen tiedeyhteistyö)