Millainen on #uusilukio? Osallistu kiertueelle ja kerro näkemyksesi verkossa

Opetus- ja kulttuuriministeriö 18.10.2017 14.45
Uutinen
#uusilukio

Lukiokoulutusta uudistetaan vastaamaan tulevaisuuden osaamistarpeita. Uudistustyö on parhaillaan käynnissä, ja kaikki ajatukset ja näkemykset ovat tervetulleita. Osallistua voi esim. Uusi lukio -kiertueen tilaisuuksiin ja kaikille avoimeen verkkoaivoriiheen.

Sosiaalisessa mediassa teemasta käytävät keskustelut sitoo yhteen aihetunniste #uusilukio.

Uusi lukio -kiertue yhdeksällä paikkakunnalla

Lukiouudistuksesta vastaavat asiantuntijat kiertävät syksyn 2017 aikana yhdeksällä paikkakunnalla kertomassa käynnissä olevasta uudistuksesta - ja ennen kaikkea kuulemassa ja kokoamassa siihen liittyviä ajatuksia ja näkemyksiä.

Tilaisuudet avaa uudistusta luotsaavan Tiina Silanderin alustus aiheeseen sekä opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen videoterveiset. Alueellisia näkökulmia lukiouudistuksesta kertovat opiskelija sekä opettaja tai koulutuksen järjestäjän edustaja.

Alustusten jälkeen jatketaan työpajaosuudella, jossa osallistujat pääsevät pohtimaan ryhmissä heille annettua teemaa, kuten esim. ’Millaisia ovat tulevaisuuden osaamistarpeet?’ tai ’Minkälaisia oppimisympäristöjä tulevaisuuden lukio tarvitsee?’. Työpajojen tulosten esittelyn jälkeen kuullaan vielä ajankohtaista tietoa korkeakoulujen opiskelijavalintauudistuksesta.   

Kiertue alkoi Helsingistä 13.10. Helsingin tilaisuuden tallenne sekä koonti työpajan keskustelujen teemoista on lisätty Uusi lukio -verkkosivuille.

Muut kiertuetilaisuudet järjestetään Tampereella, Jyväskylässä, Lappeenrannassa, Vaasassa, Oulussa, Lahdessa, Turussa ja Kuopiossa. Tampereella järjestetään kaksi tilaisuutta, joista toinen on ruotsinkielinen.

Kaikille avoin verkkokysely

Verkkoon on avattu kaikille avoin kysely lukiokoulutuksen uudistamisesta. Arvioida voi myös jo esitettyjä näkemyksiä. Vastauksia toivotaan kaikilta asiasta kiinnostuneilta – ja linkkiä saa levittää eteenpäin!

Uudistuksen toteuttavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus yhdessä laajan sidosryhmä- ja asiantuntijajoukon kanssa.

Lisätietoja

projektipäällikkö Tiina Silander, 0295 330 188

Koulutus Sanni Grahn-Laasonen Yleissivistävä koulutus