LM Tietopalveluista vähälevikkisten kulttuurilehtien lehtivälittäjä

Opetus- ja kulttuuriministeriö 15.2.2018 14.00
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt vuoden 2018 vähälevikkisten kulttuurilehtien tilauspalvelun toteuttajasta. Tarjouskilpailun voitti LM Tietopalvelut Oy. Tarjouksia ministeriö sai kolmelta tarjoajalta.

Vähälevikkisiä kulttuurilehtien vuosikertoja voivat tilata alle 10 000 asukkaan kuntien yleiset kirjastot enintään 250 eurolla. Lehtitilaukset koskevat vuoden 2018 tilauksia. Alle 10 000 asukkaan kuntia on Manner-Suomessa 198.

Tilauspalvelun toteuttajan eli lehtivälittäjän tulee saattaa sähköinen tilausjärjestelmä yleisten kirjastojen käyttöön, josta kirjastot voivat tilata kulttuurilehtivalikoimaan kuuluvia lehtiä. Lehtivälittäjän tulee lisäksi muun muassa tiedottaa kirjastoille lehtitilausjärjestelmästä, opastaa kirjastoja tilausjärjestelmän käytössä sekä vastaanottaa ja tilata lehtiä niiden kustantajilta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteutti hankinnan kevennettynä pienhankinnan kilpailutuksena. Hankinta on kansallisen kilpailutuksen kynnysarvon alittava ns. pienhankinta, joka on arvoltaan alle 59 500 euroa (alv 0 %).

Opetus- ja kulttuuriministeriössä on valmistumassa selvitys vähälevikkisten kulttuurilehtien tilaustuesta maaliskuussa. Tulevat linjaukset jatkotoimiksi tullaan tekemään selvityksen pohjalta kevään aikana. Niistä tiedotetaan kirjastoille ja avustusta saaville kulttuurilehdille.

Lisätietoja: kulttuuriasiainneuvos Leena Laaksonen, p. 02953 30175

Muualla verkossa