Utmärkelserna gick till Finlands Bollförbund och till judosektionen Jigotai i Jyväskylä
Huvudpriset för jämställdhet inom motion och idrott till Yle

Undervisnings- och kulturministeriet 15.12.2017 11.30
Pressmeddelande

Yle har tilldelats undervisnings- och kulturministeriets pris Sinivalkoiset Piikkarit (ung. Blåvita spikskor/stilklackad sko) som hänför sig till Finland 100-jubileumsåret och beviljas för jämställdhet inom motion och idrott. Yle har genomfört en omfattande kartläggning av hur jämställdheten mellan könen förverkligas i bolagets idrottsrelaterade innehåll. På basis av resultaten gör Yle upp en åtgärdsplan för att förbättra jämställdheten inom idrottsjournalismen. Piikkarit-utmärkelserna beviljades till Finlands Bollförbund för utbildningen Naiset Jalkapallojohtajina (Kvinnor som fotbollsledare) och till judosektionen Jigotai i Jyväskylä för projektet ”Judo on tyttöjen juttu” (ung. ”Judo är för flickor”). Priserna delades ut av överdirektör Esko Ranto den 15 december i Helsingfors.

Undervisnings- och kulturministeriet medverkade i projektet 100 jämställdhetsgärningar som samordnades av Kvinnoorganisationernas centralförbund och anknöt till jubileumsåret för självständigheten. Ministeriet deltog genom att sporra organisationer till gärningar som främjar jämställdheten inom idrott och motion. Ett särskilt fokusområde var att främja jämställdheten mellan könen och att förbättra kvinnors ställning i fråga om ledning och träning inom idrott och motion.

Pristagaren utsågs bland de jämställdhetsgärningar inom idrott och motion som uppfyllde kriterierna och anmälts till projektet inom utsatt tid. Utmaningen genomfördes tillsammans med Finlands Olympiska Kommitté och Paralympiska kommittén. Prisjuryn bestod av styrgruppen för Finlands Olympiska Kommittés ledarskapsutbildning för kvinnor (Johtaa kuin nainen). Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho fattade beslut om prisen.

– Jag vill gratulera alla pristagare. Det är viktigt att alla har möjlighet att utöva idrott och motion oberoende av t.ex. kön eller förmögenhet”, sade minister Sampo Terho.

Prismotiveringar

Huvudpriset: Yles jämställdhetsgärning

I sin motivering konstaterade juryn att det är mycket fint med en ny aktör som arbetar för jämställdheten inom idrott och motion. Det är förtjänstfullt att Yle själv tagit initiativet till att främja jämställdheten mellan könen nu under Finland 100-jubileumsåret och till att på bred basis rikta om sin grundläggande verksamhet så att den är mer jämställd. Gärningen fungerar som ett gott exempel även för andra aktörer inom mediesektorn, såväl i Finland som utomlands.

Gärningen innebär ett stort framsteg för en ny, mer jämställd medie- och idrottskultur. Gärningen har långtgående positiva verkningar såväl på inställningarna som på diskussionen, på utövandet av idrott och motion och på ledningen och träningen.

Utmärkelsepris: Finlands Bollförbund, Naiset Jalkapallojohtajina

I sin motivering konstaterade juryn att Bollförbundet på ett förtjänstfullt sätt tagit itu med att utveckla både kvinnors ledarskap och tränarskap. Båda dessa är fokusområden för Piikkarit-priset. Förutom att åtgärderna år 2017 är berömliga så har detta arbete pågått långsiktigt och målinriktat redan under flera års tid. Arbetet har gett synliga resultat genom att antalet kvinnliga ledare och tränare ökat och genom att deras kompetens ökat. Vidare syns resultaten genom att kvinnor visar större intresse för ledarskap och träning inom fotboll.

Utmärkelsepris: Idrottsföreningen Jigotai/judosektion (Jyväskylä), ”Judo on tyttöjen juttu”

I sin motivering konstaterade juryn att projektet som belönas är en stor gärning från en liten lokal aktör. Gärningen kan ha stor lokal och riksomfattande betydelse för att främja kvinnors ledarskap, tränarskap, idrottande och övrig aktivitet i det som uppfattas som en maskulin kampsport. Projektet innefattar förutom ett träningsinriktat storläger även flera andra innovativa åtgärder för att främja kvinnors ledarskap och tränarskap samt jämställdheten mellan könen inom judo. 

Mer information:

- kulturrådet Päivi Aalto-Nevalainen, UKM, tfn 02953 30054

Bilder från prisutdelningstillfället

Mer om ämnet