Huvudpriset för jämställdhet inom motion och idrott till Uleåborgs stads idrottstjänster och till Nordic Girls’ Camp

Undervisnings- och kulturministeriet 4.12.2018 9.31
Pressmeddelande
På bilden Niina Epäilys (Uleåborgs stad), minister Sampo Terho samt Anastasia Olavuo och Alexandra Naumanen (Nordic Girls’ Camp)

Huvudpriset för jämställdhet inom motion och idrott på 4 000 euro har beviljats till Uleåborgs stads idrottstjänster. Piikkarit-utmärkelsen på 3 000 euro beviljades till Finska Amerikanska Fotbollsförbundet. Prisen delades ut av Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho den 4 december i Helsingfors.

Prismotiveringar

Huvudpriset: Uleåborgs stads idrottstjänster – för gärningen att utvärdera köns- och likvärdighetseffekter i idrottstjänsternas verksamhet

Under 2018 har Uleåborgs stad genomfört en utvärdering av köns- och likvärdighetseffekter i motions- och idrottstjänsterna. Motions- och idrottstjänsternas centrala strategiska syfte är att främja hälsomotion, välfärdsaktiviteter samt att minska hälsoskillnaderna genom att motions- och idrottstjänster ska vara tillgängliga för alla oberoende av ålder, kön, förmögenhet, färdigheter eller motionsaktivitet.

I motiveringen konstateras att Uleåborgs stads arbete  är viktigt och berör den organisatoriska verksamhetens grundstrukturer. Utvärderingen är särskilt förtjänstfull eftersom den täcker flera delområden i verksamheten – tjänsternas prissättning, principerna för fördelning av turer och kvalitetskriterier för understöd. Utvärderingsarbetet är väsentligt för att på ett framgångsrikt sätt kunna främja jämlikhet mellan könen som en del av idrotts- och motionsfrämjandet. Det är också centralt i anslutning till ledning genom information. Trots detta har man hittills endast i marginell utsträckning genomfört utvärderingar om könseffekter. Gärningen är ett gott exempel också för andra kommuners idrotts- och motionstjänster samt även för idrotts- och motionsområdet i bredare bemärkelse.

Utmärkelsen: Finska Amerikanska Fotbollsförbundet – för gärningen Nordic Girls’ Camp

Nordic Girls’ Camp är ett samnordiskt projekt där man aktiverar flickor i åldern 12-20 att börja spela amerikansk fotboll genom lägerverksamhet. Totalt 80 unga deltog i det första lägret som ordnades i år samt en lägerpersonal som främst bestod av kvinnor.

I motiveringarna konstateras att gärningen är mycket betydelsefull och effektiv i den traditionellt oerhört manligt betonade amerikanska fotbollens kontext. Med andra ord har gärningen en stor betydelse i fråga om att öka och utveckla verksamheten inom amerikansk fotboll för flickor och kvinnor. Gärningen ha rocså ett stort värde med tanke på dess transnationella natur; lägerverksamheten förverkligas i samarbete mellan grenförbund i Finland, Sverige, Norge och Danmark.

Bakgrund

Undervisnings- och kulturministeriet har sedan 1995 beviljat Piikkarit-priset för främjande av jämställdhet mellan könen inom idrott och motion samt främjande av mångfald. Piikkarit-priset fick sin början i och med en rapport som publicerades 1995 av en arbetsgrupp som dryftat jämlikhet mellan könen inom motion och idrott. Sedan dess har priset årligen delats ut till olika projekt, samfund, evenemang eller privatpersoner som på olika sätt har arbetat för jämlikhet.

Huvudpriset för jämställdhet inom motion och idrott har tidigare delats ut till kulturminister Tytti Isohookana-Asunmaa (1995), AIF:s kvinnoverksamhet (1996), Oulun Pyrintö ry (1997), kvinnoprojektet Doorikset av Idrottsförbundet för finländska invalider (1998), gruppen Oulun Liikunnaiset (1999), Kansainvälinen Naisten Tapaamispaikka ry (internationell mötesplats för kvinnor, 2000), medlem i styrelsen för Finlands idrott Birgitta Kngfaldervinen (2001), filosofie doktor Arto Tiihonen (2002), evenemanget Naisten Kymppi  (2003), verksamhetsledaren för Finlands Gymnastik- och Idrottsförbund Maija Innanen (2004), Skolornas Stafettkarneval (2005), Finlands Sportskytteförbund (2006), Tellervo Haapaniemi-Koskinen (2007), Finlands bobollsförbund (2008), KTM Pirjo Rusanen (2009), forskningschef Kaisu Laasonen (2010), Kari Uotila (2011), Jyväskylä universitets institution för idrottspedagogik (2012), ordförande för Finlands orienteringsförbund Kirre Palm (2013), det internationella nätverket IWG (2014), Kirsti Partanen (2015), projektet Valmentaa kuin Nainen (tränar som en kvinna) (2016) och YLE:S  jämställdhetsgärning för motion och idrott (2017). Förutom huvudpriset har man beviljat utmärkelser och hedersomnämnanden.  

Upplysningar:

-  Päivi Aalto-Nevalainen, kulturråd, UKM, tfn 02953 30054