100 jämställdhetgärningar för motion och idrott i Finland belönas i december

Undervisnings- och kulturministeriet 22.6.2017 9.19
Nyhet

Undervisnings- och kulturministeriet deltar i projektet 100 jämställdhetsgärningar, som är den del av självständighetsjubileumsåret. Ministeriet har utmanat motions- och idrottsgrenförbunden att främja jämställdhet mellan könen. Man uppmuntrar också andra organisationer inom motion och idrott att delta. Utmaningen förverkligas i samarbete med Finlands olympiska kommitté och Paralympiska kommittén. De löften som lett till de bästa årgärderna belönas i december 2017 med jubileumsårets blåvita Piikkarit -pris.

Ett tema som särskilt lyfts fram i samband med projektet 100 jämställdhetgärningar för motion och idrott i Finland är kvinnor i lednings- och tränaruppgifter. Jämställdhetgärningen för motion och idrott, som tagits in i projektet, är en konkret och ny åtgärd som ökar jämställdheten mellan könen och förbättrar kvinnans ställning i lednings- och tränaruppgifter.

De bästa åtgärderna belönas under pristillfället Piikkarit-Finland 100 i december 2017 med Det blåvita Piikkarit -priset.

Pristagaren väljs bland de som utfört jämställdhetgärningar inom motion och idrott som  är anmälda till projektet 100 jämställdhetgärningar senast den 31 oktober 2017. Man behöver inte särskilt anmäla sig till tävlingen.

Som prisjury fungerar styrgruppen för Finlands Olympiska Kommittés projekt Johtaa kuin nainen (ung. leder som en kvinna). Ordförande för styrgruppen är direktör Tiina Kivisaari vid undervisnings- och kulturministeriet och sekreterare är projektchef Sari Kuosmanen vid Finlands Olympiska Kommitté. medlemmar är internationella ishockeyförbundets viceordförande Kalervo Kummola, VD för Suomen Latu Eki Karlsson, ordförande för nätverket LiikunNaiset Ulla-Maija Paavilainen, ordförande för Finlands konståkningsförbund Laura Raitio, generalsekreterare för Finlands Paralympiska Kommittéi Tero Kuorikoski samt företagare Ilmari Nalbantoglu vid kommunikationsbyrån  Avara. Gruppens sakkunniga är direktör Nelli Kuokka vid Finlands Olympiska Kommitté  samt kulturråden  Päivi Aalto-Nevalainen och Satu Heikkinen vid undervisnings- och kulturministeriet.

100 jämställdhetsgärningar

Kvinnoorganisationernas Centralförbund och delegationen för jämställdhetsärenden lanserade till Finlands 100-årsjubileums ära kampanjen Hundra jämställdhetsgärningar. Med jämställdhetsgärningar avses konkreta åtgärder för att öka jämställdheten i det finländska samhället.

Ytterligare information: kulturrådet Päivi Aalto-Nevalainen, tfn 0295330054

Mer om ämnet