Liikunnallisen elämäntavan edistämiseen lähes 2 miljoonaa

Opetus- ja kulttuuriministeriö 24.2.2017 15.32
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on myöntänyt 1 987 000 euroa liikunnallisen elämäntavan valtakunnallisille ja alueellisille hankkeille. Avustusta sai 52 hanketta, ja ne myönnetään Veikkauksen tuotosta.

Avustuksilla tuetaan terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan kehittämishankkeita eri ikä- ja väestöryhmissä. Tavoitteena on tukea liikunnallista elämäntapaa ja lisätä suomalaisten liikuntaa liikuntasuositusten mukaisesti.
 
Hakemukset jaettiin alle koulu- ja kouluikäisten hankkeisiin, nuoriin aikuisiin ja opiskelijaliikuntaan liittyviin hankkeisiin, työikäisten, erityisryhmien, ikääntyneiden, perheiden ja elämänkulun aikaiseen liikunnan edistämiseen liittyviin hankkeisiin sekä tietopohjahankkeisiin.
 
- Liikunnallisen elämäntavan tukeminen on parasta työtä suomalaisten terveyden hyväksi. Hallitus on ohjannut uutta rahoitusta erityisesti lasten ja nuorten liikkumisen edistämiseen esimerkiksi laajentamalla Liikkuva koulu -ohjelman kaikkiin suomalaisiin peruskouluihin, toteaa opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen.
 
- Monissa hankkeissa tuetaan lasten ja nuorten koulu- ja opiskelupäivän aikana tapahtuvaa liikkumista. Esimerkiksi viiden lajiliiton yhteishanke lisää mailapeleihin tutustumista ja harrastamista varhaiskasvatuksessa ja koulupäivien yhteydessä. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry puolestaan edistää liikuntaa ammatillisissa oppilaitoksissa, toteaa Grahn-Laasonen.
 
Perheiden liikunnan edistäminen sisältyy keskeisenä osana moniin hankkeisiin. Lisäksi Suomen Latu ry:n koordinoima, monipuolinen perheliikunnan kehittämishanke edistää perheiden liikkumista laajan verkostomaisen toiminnan avulla.
 
Hallitusohjelmassa tavoitteena on edistää kansanterveyttä, kansalaisten liikkumista, terveellisiä elämäntapoja sekä vastuunottoa omasta elämästä. Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan linjausten toimeenpano sisältyy hallituksen kärkihankkeeseen ”Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta”.
 
Myönnetyt avustukset 2017 (pdf) 
 
Lisätietoja:
- ylitarkastaja Mari Miettinen (tiedustelut avustuksista), p. 0295 3 30305
- erityisavustaja Matias Marttinen (ministerin haastattelupyynnöt), p. 044 269 3113

Kärkihankkeet Liikunta Sanni Grahn-Laasonen kärkihankkeet