Liikkuva koulu -toimintaa laajennetaan valtakunnalliseksi - jaossa 7 miljoonaa

Opetus- ja kulttuuriministeriö 22.2.2016 9.01
Tiedote

Kunnat ja yksityiset koulutuksen järjestäjät voivat hakea avustusta Liikkuva koulu -toiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen. Haettavissa on 7 miljoonaa euroa lukuvuodelle 2016–2017. Liikkuva koulu -ohjelma laajennetaan valtakunnalliseksi. Ohjelma on osa hallituksen osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeita.

Liikkuva koulu -toiminnan laajentamisen tavoitteena on saada jokainen peruskouluikäinen lapsi ja nuori liikkumaan tunnin päivässä. Liikkuvan koulun tavoitteena on aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä. Jokainen koulu voi toteuttaa liikkuvampaa koulupäivää omalla tavallaan. Tärkeää koulujen toiminnassa ja ohjelman toteutuksessa on oppilaiden osallisuus, oppiminen sekä liikkeen lisääminen ja istumisen vähentäminen.

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen mukaan Liikkuva koulu on mahdollisuus puuttua lasten ja nuorten liikkumattomuuteen ja kannustaa lapsia liikunnalliseen elämäntapaan.
-Liikkuvan koulun tavoitteena on tuoda vähintään tunti liikettä jokaisen lapsen koulupäivään. Liikunta tukee erinomaisesti myös oppimista. Jo yli puolet peruskouluista ja yli 300 000 oppilasta on mukana liikunnallisessa koulupäivässä. Kannustan kaikkia kouluja lähtemään mukaan, toteaa Grahn-Laasonen.

- Aiemmat kokemukset ovat osoittaneet, että on ensiarvoisen tärkeää ottaa oppilaat mukaan toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Osallisuus onkin yksi Liikkuva koulu -toiminnan menestyksen kulmakivistä, johon kannattaa jatkossa kiinnittää erityistä huomiota.

Avustusta voivat hakea sekä jatkorahoitusta hakevat että uudet, Liikkuva koulu -toimintaa aloittavat kunnat ja yksityiset koulutuksen järjestäjät. Hakemukset toimitetaan aluehallintoviranomaisille 7.4. mennessä.

Liikkuvan koulun keskeisiä rahoitettavia toimenpiteitä ovat hyvien käytäntöjen hyödyntäminen ja levittäminen, opettajien osaamisen kehittäminen, toiminnallisten opetusmenetelmien laajempi käyttöönotto, rakennetun ja luonnon ympäristön hyödyntäminen ja kehittäminen, välitunti- ja koulumatkaliikunnan lisääminen, koulumatkaliikunnan olosuhteiden parantaminen, liikunnallisen harrastustoiminnan järjestäminen koulujen aamu- ja iltapäivissä sekä laaja-alainen eri sidosryhmien yhteistyö.

- Käytännössä se voi tarkoittaa esimerkiksi pidempiä liikuntavälitunteja, oppimista muualla kuin pulpeteissa, biologiaa liikunnallisella luontoretkellä tai vaikkapa paikallisten urheiluseurojen kanssa yhteistyössä toteutettuja liikuntakerhoja koulujen iltapäivissä. Toteutus on vapaa, tavoite on yhteinen - lapset liikkeelle, Grahn-Laasonen sanoo.

Kärkihankkeen toimenpidettä ?Liikutaan tunti päivässä laajentamalla Liikkuva koulu -hanketta valtakunnalliseksi? toteutetaan vuosina 2016-2018. Toimenpiteisiin on varattu näille vuosille yhteensä 21 miljoonaa euroa.

Vuoden 2016 alussa Liikkuva koulu -ohjelmassa oli mukana yli puolet Suomen peruskouluista ja yli 300 000 oppilasta (60 %). Lisää tietoa: www.liikkuvakoulu.fi . Hakuohjeet osoitteessa http://www.minedu.fi/OPM/Avustukset/Liikunta?lang=fi  

Lisätietoja:
- erityisavustaja Matias Marttinen (opetus- ja kulttuuriministerin lehdistösuhteet), p. 044 269 3113
- kulttuuriasiainneuvos Päivi Aalto-Nevalainen (OKM), p. 02953 30054

Kärkihankkeet Yleissivistävä koulutus kärkihankkeet