Liikkuva koulu -ohjelmakokonaisuus tavoittaa valtaosan lapsista ja nuorista

Opetus- ja kulttuuriministeriö 12.9.2018 11.15
Tiedote
Kuva: Liikkuva Koulu / Jouni Kallio

Pilottina 45 koululla vuonna 2010 alkanut Liikkuva koulu on kasvanut valtakunnalliseksi ohjelmakokonaisuudeksi, osana hallituksen osaamisen ja koulutuksen kärkihanketta. Toiminnassa on mukana 87 % Suomen peruskouluista, 91 % Suomen kunnista ja 91 % oppilaista. Ohjelmakokonaisuus kattaa Liikkuva opiskelu ja Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmien kautta myös varhaiskasvatuksen ja toisen asteen. Urheiluministeri Sampo Terho puhui 12. syyskuuta valtakunnallisessa Liikkuva opiskelu -seminaarissa.

Liikkuva opiskelu -ohjelman tavoitteena parempi opiskelu- ja työkyky

Liikkuva koulu -toiminnan laajentaminen toisen asteen oppilaitoksiin alkoi 50 pilottihankkeella vuonna 2017. Pilotissa on vuosina 2017–2019 mukana 127 oppilaitosta, joissa on yhteensä 95 000 opiskelijaa. Vuoden 2019 talousarvioesityksessä päätettiin 2,8 miljoonan euron rahoituksesta valtion budjettivaroista Liikkuva koulu -ohjelman laajentamiseksi toisen asteen opiskelijat kattavaksi Liikkuva opiskelu -ohjelmaksi. Rahoitusta voi hakea alkuvuodesta 2019 lukuvuodelle 2019–2020.

- Liikkuva koulu on ollut menestystarina, joka tarvitsee jatko-osan. Tarve toiminnan laajenemiselle on ilmeinen: valtaosa toisen asteen opiskelijoista liikkuu terveyden ja hyvinvoinnin kannalta liian vähän, urheiluministeri Sampo Terho toteaa.

- Liikkuva opiskelu -ohjelma ja liikunnan lisääminen ylipäänsä koko elämänkulussa ovat keskeisiä toimenpiteitä syksyllä käsittelyyn tulevassa historian ensimmäisessä liikuntapoliittisessa selonteossa, jatkaa ministeri.

- Lähtökohdat toiminnalle ovat hyvät. Enemmistö opiskelijoista haluaisi liikkua nykyistä enemmän ja kokee liikkeen lisäämisen opiskelupäiviin mielekkäänä. Myös henkilöstö kokee Liikkuva opiskelu -toiminnan tärkeäksi, asiantuntija Johanna Kujala kertoo pilottivaiheen kokemuksista.

Peruskouluissa painopiste toiminnan vakiinnuttamiseen

Hallitusohjelman 2015 tavoitteena oli, että Liikkuva koulu -ohjelma laajenee koskemaan kaikkia peruskouluikäisiä lapsia ja nuoria. Tämän tavoitteen voidaan katsoa toteutuneen.

Liikkuva koulu -toiminnan kehittäminen jatkuu sekä valtakunnallisesti, alueellisesti että kuntatasolla myös kärkihankevaiheen jälkeen. Kunnissa ja kouluissa on löydetty toimivia malleja Liikkuva koulu -toiminnan toteuttamiseksi. Tärkeintä on nyt varmistaa näiden toimenpiteiden jatkuvuus. Kärkihankerahoituksen päättyessä painotus tulee jatkossa olemaan erityisesti kouluille tarjottavissa tukitoimissa.

Varhaiskasvatuksen Ilo kasvaa liikkuen -ohjelma kattaa jo noin puolet varhaiskasvatusikäisistä lapsista. Kunnat voivat hakea avustusta Ilo kasvaa liikkuen -toiminnan kunnalliseen toteutukseen liikunnallisen elämäntavan paikallisista kehittämisavustuksista. Myös korkeakouluilla on mahdollisuus hakea avustusta opiskelupäivän liikunnallistamiseen.

Lisätietoja:

Koulutus Kärkihankkeet Liikunta Sampo Terho kärkihankkeet