Lasten ja nuorten houkuttelua ja hyväksikäyttöä estäviin toimenpiteisiin haettavissa avustusta

Opetus- ja kulttuuriministeriö 21.8.2019 9.12
Tiedote

Oppilaiden houkuttelua ja hyväksikäyttöä monimediaalisessa maailmassa estäviin toimenpiteisiin on haetettavissa valtionavustusta. Myönnettävä avustus on enintään miljoona euroa. Haku koskee esi- ja perusopetusta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi valtion erityisavustusta konkreettisten toimintatapojen kehittämiseen, joilla lapsia ja nuoria ohjataan ja opetetaan toimimaan turvallisemmin, tiedostavammin ja omat oikeudet ymmärtäen monimediaalisessa maailmassa.

Valtionavustuksen avulla tuetaan opetuksen järjestäjien mahdollisuuksia palkata ensisijaisesti opettajia, koulunkäyntiavustajia ja kuraattoreita.

Tarkoitus on myös kehittää opetusta ja ohjausta niin, että oppilaat osaavat käyttää tiedostavasti erilaisia tieto- ja viestintäteknologioita, tutkia eri palveluiden käyttösääntöjä ja yksityisyysasetuksia ja että oppilas tietää keihin ja miten koulussa voi ottaa yhteyttä, jos hän kokee kohdanneensa sosiaalisessa mediassa jotain ikävää, pelottavaa tai häiritsevää.

-  Verkossa tapahtuva houkuttelu ja hyväksikäyttö on huolestuttava ilmiö, johon on tartuttava päättäväisesti. Meidän aikuisten tehtävä on tarjota lapsille ja nuorille riittävästi tukea ja tietoa, jotta he voivat toimia turvallisesti sosiaalisessa mediassa ja muualla verkossa, opetusministeri Li  Andersson sanoo.

Avustus myönnetään opetuksen järjestäjälle käytettäväksi kouluihin ja koulujen toiminta-alueilla toimiviin päiväkotien esiopetusryhmiin.

Hakuohjeet ja lomakkeet 

Lisätietoja:
- opetusneuvos, Aija Rinkinen puh. 029 5330 360, [email protected]
- kehittämispäällikkö Tero Huttunen puh. 0295 330 219, [email protected]
- opetusneuvos Najat Ouakrim-Soivio puh. 0295 330 119, [email protected]