Lasten fyysisen aktiivisuuden suosituksia päivitetään

Opetus- ja kulttuuriministeriö 18.1.2016 9.01 | Julkaistu suomeksi 30.12.2016 klo 8.17
Uutinen

Ensimmäiset kansalliset Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset julkaistiin vuonna 2005. Suositusten tarkoituksena oli lisätä tietoa liikkumisen merkityksestä alle kouluikäisten lasten kokonaisvaltaiselle kehitykselle.

Edellisten suositusten julkaisemisen jälkeen tutkimustieto lasten liikkumisen ja fyysisen aktiivisuuden merkityksestä lapsen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille on lisääntynyt merkittävästi. Samaan aikaan lasten elinympäristön muutokset ovat johtaneet siihen, että varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset on koettu tarpeelliseksi päivittää.

Päivitetyillä suosituksilla pyritään siihen, että lasten kanssa toimivat aikuiset onnistuisivat luomaan kaikille lapsille riittävät liikkumisen ja fyysisen aktiivisuuden edellytykset. Tavoitteena on edistää myös kaikkein nuorimpien lasten kasvua, hyvinvointia ja terveyttä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat kutsuneet varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden päivitystyöhön monipuolisen edustuksen henkilöistä, jotka toimivat lasten kasvatuksen, terveyden ja liikkumisen parissa. Asiantuntijaryhmän esitys uusiksi suosituksiksi on kommentoitavana 1.-15.5.2016. Uudet varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset julkaistaan syyskuussa 2016.

Lisätietoja:
Kulttuuriasiainneuvos Päivi Aalto-Nevalainen, OKM, [email protected]
Ylitarkastaja Mari Miettinen, STM, [email protected]
Asiantuntija, varhaiskasvatuksen liikunnallistaminen, Nina Korhonen, Valo, [email protected]
Työryhmän puheenjohtaja, dosentti Arja Sääkslahti, Jyväskylän yliopisto, [email protected]