Koulutussopimusmallista jatkoselvitys

Opetus- ja kulttuuriministeriö 15.3.2016 16.32 | Julkaistu suomeksi 30.12.2016 klo 8.19
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö teettää jatkoselvityksen koulutussopimusmallin käyttöönotosta ammatillisessa koulutuksessa.

Selvityshenkilöiden oikeustieteen kandidaatti Rauno Vanhasen ja rehtori Maija Aaltolan tehtävänä on tehdä esityksiä mahdollisuuksista hyödyntää koulutussopimusta esimerkiksi työpajoissa, oppilaitosten työmailla ja muissa mahdollisissa työpaikalla tapahtuvan oppimisen ympäristöissä sekä kuvata tähän liittyvää yhteistyötä ja työnjakoa eri toimijoiden välillä. Jatkoselvityksessä on kuvattava sitä, miten työpaikalla tapahtuvan oppimisen laatu varmistetaan koulutussopimuksessa.

Lisäksi jatkoselvityksessä tulee kuvata ja arvioida, miten ammatillisten perustutkintojen yhteisten tutkinnon osien osaamistavoitteet on mahdollista saavuttaa koulutussopimusmallissa, jos opiskelu tapahtuu pääosin työpaikalla, ja millaisia tukitoimia se edellyttää koulutuksen järjestäjältä.

Selvitystyön tulee olla valmis 12.4.2016 mennessä. Selvitys on jatkoa Aaltolan ja Vanhasen selvitykselle koulutussopimusmallin käyttöönotosta ammatillisessa koulutuksessa.

Lisätietoja: johtaja Mika Tammilehto, puh. 0295 3 30308

Ammatillinen koulutus