Koulutus-, kulttuuri-, nuoriso- ja urheiluneuvosto 22.-23.5.

Opetus- ja kulttuuriministeriö 19.5.2017 9.06
Tiedote

Euroopan unionin koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvosto kokoontuu Brysselissä 22.-23.5. Suomen valtuuskuntaa johtavat opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (koulutus 22.5.) ja eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho (23.5.). Neuvosto hyväksynee päivitetyn eurooppalaisten tutkintojen viitekehystä koskevan suosituksen ja EU:n urheilualan työsuunnitelman sekä keskustelee nuorten kanssa käytävän jäsennellyn vuoropuhelun tulevaisuudesta ja audiovisuaalisia mediapalveluja koskevasta direktiivistä.

Maanantaina 22.5. nuorisoasioissa neuvosto hyväksynee päätelmät nuorisotyön roolista sellaisten keskeisten elämäntaitojen kehittämisen tukemisessa, jotka helpottavat nuorten onnistunutta siirtymistä aikuisuuteen, aktiiviseen kansalaisuuteen ja työelämään.

Lisäksi neuvosto hyväksynee päätelmät nuorisoalan eurooppalaisen yhteistyön strategisista näkymistä vuoden 2018 jälkeiselle kaudelle. Nykyinen EU:n nuorisostrategia päättyy vuoden 2018 lopussa. Neuvosto hyväksynee päätöslauselman jäsennellystä vuoropuhelusta ja nuorten kanssa käytävän vuoropuhelun tulevasta kehittämisestä.

Koulutusneuvosto hyväksynee päivitetyn suosituksen eurooppalaista tutkintojen viitekehystä koskien. Viitekehyksellä tuetaan osaamisen ja tutkintojen liikkuvuutta sekä osaamisperustaisuutta. Uudistetun suosituksen myötä vahvistetaan jäsenmaiden mahdollisuuksia kansallisten viitekehysten päivittämiseen sekä yhteistyöhön kolmansien maiden kanssa. Lisäksi koulutusasioissa saadaan tilanneselvitys Europassin uudistamisesta ja käydään keskustelu osallistavan koulutuksen edistämisestä.

Tiistaina 23.5. urheiluasioissa neuvosto hyväksynee päätelmät urheilusta sosiaalista osallisuutta edistävänä vapaaehtoistyön alana, hyväksynee urheilualan uuden työsuunnitelman vuosille 2017-2020 ja käy periaatekeskustelun urheilumediasta ja sen roolista sosiaalisen osallisuuden vahvistamisessa.  

Kulttuuriasioissa neuvosto hyväksynee päätelmät EU:n strategisesta lähestymistavasta kansainvälisiin kulttuurisuhteisiin. AV-asioissa neuvoston tavoitteena on yleisnäkemys audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin uudistamisesta. Audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi määrittelee perustan audiovisuaalisten palveluiden avoimille ja tasapuolisille markkinoille EU:ssa.

Muualla verkossa

Lisätietoja:
- nuoriso: kulttuuriasiainneuvos Seija Astala, p. 02953 30066
- koulutus: opetusneuvos Minna Polvinen, p. 02953 30262
- urheilu: kulttuuriasiainneuvos Satu Heikkinen, p. 02953 30102
- kulttuuri: kulttuuriasiainneuvos Laura Mäkelä, p. 02953 30222
- AV-asiat: neuvotteleva virkamies Mirka Meres-Wuori, LVM, p. 0295342595