Kotkan kaupungille valtakunnallinen Liikkuva koulu -palkinto

Opetus- ja kulttuuriministeriö 15.12.2016 9.30
Tiedote

Vuoden 2016 valtakunnallinen Liikkuva koulu -palkinto myönnettiin Kotkan kaupungille. Palkinnon arvo on 7 000 euroa. Lisäksi myönnettiin kunniamaininta kotkalaiselle opettaja Kati Paakkaselle. Palkinnon jakoivat ylijohtaja Esko Ranto opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen 15. joulukuuta.

Valtakunnallisen Liikkuva koulu -palkinnon lisäksi aluehallintovirastot ovat myöntäneet kuusi alueellista palkintoa. Alueelliset palkinnot olivat suuruudeltaan 2 500 euroa. Palkinnot on myönnetty syksyn 2016 aikana alueellisissa Liikkuva koulu -seminaareissa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää yhteistyössä Opetushallituksen kanssa vuosittain Liikkuva koulu -palkinnon esimerkillisestä työstä liikunnallisen toimintakulttuurin rakentamiseksi kouluympäristössä.
Palkinto on rahapalkinto, joka tulee käyttää oppilaiden tai koko kouluyhteisön fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan edistämiseen kouluympäristössä. Kaikkiaan opetus- ja kulttuuriministeriö osoittaa tänä vuonna koulujen palkitsemiseen 22 000 euroa. Palkinto myönnetään veikkausvoittovaroista.

Palkintoperustelut

Valtakunnallinen Liikkuva koulu -palkinto 2016 Kotkan kaupungille

Kotkan kaupunki on ollut mukana Liikkuva koulu -toiminnassa jo pilottivaiheesta lähtien vuonna 2010 ja pyrkinyt kehittämään toimintaansa järjestelmällisesti. Kotkan Liikkuva koulu -toiminnalla on ollut merkitystä myös koko maakunnalliseen liikunnan edistämiseen. Pilottivaiheessa Kotka kirjasi Liikkuva koulu -toiminnan kunnan strategiaan, ja myöhemmin toiminta kirjattiin Kymenlaakson terveysliikuntastrategiaan.

Kotka toteuttaa Liikkuva koulu -toimintaansa monialaisessa yhteistyössä. Kotkan monialaisessa ohjausryhmässä ovat mukana ala- ja yläkoulun opettajien edustus, rehtorien edustus, nuorisotoimen nuoriso-ohjaaja, Kymenlaakson liikunta ja Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemia sekä opetustoimen hallinnon edustus. Ohjausryhmä tekee yhteistyötä myös varhaiskasvatuksen kanssa. Kotkan tavoitteena on saada Liikkuva koulu -toiminnan toteutukseen myös liikuntatoimi mukaan.

Toiminnassaan Kotkan on kiinnittänyt huomiota opettajien osaamisen lisäämiseen ja järjestänyt opettajilleen aktiivisesti koulutusta verkostotapaamisten ja työpajojen muodossa. Opettajien on myös mahdollista osallistua aktiivisesti muihin koulutuksiin.

Oppilaiden osallisuuden edistämiseen on kohdistettu useita toimenpiteitä. Syksyllä 2016 kaikki Kotkan koulut osallistuivat Euroopan komission European Week of Sport -tapahtumaan. School Action Day – toimintapäivä järjestettiin jokaisessa kotkalaisessa ala- ja yläkoulussa. Jokainen koulu sai toteuttaa omanlaisensa tapahtuman, mutta yhteistä kaikille oli oppilaiden vahva osallisuus tapahtuman toteutuksessa. Toimintapäivän aikana oppilaat muun muassa kiersivät rasteja, joita olivat vetämässä niin tukioppilaat, välkkärit, oppilaat, nuoriso-ohjaajat ja vanhemmat. Oppilaiden osallisuus ja yhteistyö nuorisotoimen sekä järjestöjen kanssa mahdollisti uuden tavan toteuttaa toimintaa. Lisäksi oppilaille on järjestetty aktiivisesti välkkärikoulutuksia ja yhteistyötä tehdään Luontokoulu Hailin kanssa. Luontokoulussa opitaan itse tekemällä ja tutkimalla.

Keväällä 2016 Kotkan Langinkosken koulu osallistui Liikkuva koulun oppilaiden olosuhdekuvakilpailuun, jossa kilpailun kolme ensimmäistä sijaa meni koulun oppilaille. Langinkosken koulun oppilaat olivat erittäin aktiivisia kilpailussa ja muutenkin Kotka Liikkuva koulu -toiminnasta on viestitty aktiivisesti sosiaalisessa mediassa.

Kaikki Kotkan koulu ovat rekisteröityneet Liikkuviksi kouluiksi ja lähes kaikki ovat täyttäneet nykytilanarvioinnit. Siten Kotka on jo omalta osaltaan täyttänyt hallitusohjelman toisen tavoitteen.

Kunniamaininta ?Liikkuva koulu ja toiminnallinen opetus? -Facebook-ryhmän perustajalle, opettaja Kati Paakkaselle Kotkasta

Luokanopettaja Kati Paakkanen perusti maaliskuussa 2015 Facebookiin ryhmän: Liikkuva koulu ja toiminnallinen opetus. Ryhmässä on tällä hetkellä 5210 jäsentä, ja opettajat jakavat siellä parhaimmillaan päivittäin esimerkkejä toteuttamastaan toiminnallisen opetuksen malleista.

Toiminnallisessa opettamisessa aktiivisuus tuodaan luontaiseksi osaksi oppilaiden arkipäivää, ja siten se on hieno ja konkreettinen tapa toteuttaa Liikkuva koulu -toimintaa. Sosiaalisen median ryhmässä opettajat jakavat pyyteettömästi hyväksi havaitsemiaan malleja ja auttavat siten toisiaan toiminnan toteutuksessa ja oman osaamisensa kehittämisessä.

Kunniamaininta kohdennetaan opettaja Kati Paakkaselle, koska hän on perustanut ryhmän. Tunnustuksen ansaitsevat kuitenkin kaikki opettajat, jotka ovat vinkkejä ryhmässä jakaneet.

Alueellisten palkintojen saajat

Etelä-Suomen aluehallintovirasto:
Hattulan kunta

Itä-Suomen aluehallintovirasto:
Kuopion kaupunki

Lapin aluehallintovirasto:
Rovaniemen kaupunki

Lounais-Suomen aluehallintovirasto:
Salon kaupunki

Länsi- ja Sisäsuomen aluehallintovirasto:
Muuramen kunta

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto:
Kärsämäen kunta

Lisätietoja:
- ylitarkastaja Mari Miettinen, OKM, p. 0295 3 30305
- ohjelmajohtaja, Liikkuva koulu Annti Blom, Oph, p. 0295 3 31254

http://www.liikkuvakoulu.fi/