Kotimaisten kielten keskuksen johtajaksi Ulla-Maija Forsberg

Opetus- ja kulttuuriministeriö 20.6.2016 16.24
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on nimittänyt FT, professori Ulla-Maija Forsbergin Kotimaisten kielten keskuksen johtajan virkaan 1.8.2016-31.7.2021 väliseksi ajaksi.

Forsberg on toiminut suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen professorina Helsingin yliopistossa vuodesta 1998 lukien. Vuosina 2010-2013 hän oli Helsingin yliopiston vararehtorina vastuualueenaan muun muassa henkilöstöasiat, kansainväliset asiat ja yliopiston kaksikielisyys. Vuosina 2007-2009 hän toimi Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan dekaanina ja vuosina 2001-2006 suomalais-ugrilaisten kielten laitoksen johtajana. Vuosina 1989-1997 hän on toiminut tutkijana ja erikoistutkijana Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa.

Lisätietoja:
- ylijohtaja Tapio Kosunen, puh. 0295 3 30440
- opetusneuvos Eija Somervuori, puh. 0295 3 30415
_ _ _

Kotimaisten kielten keskus (Kotus) on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluva virasto. Keskuksen tehtäviä ovat suomen ja ruotsin kielen huolto, neuvonta ja sanakirjatyö sekä kielenhuoltoon ja sanakirjoihin liittyvä tutkimus.

Kotuksen tehtävänä on lisäksi koordinoida saamen kielten, viittomakielen ja romanikielen huoltoa. Tavoitteena on kielen asiantuntijana edistää keskuksen toimialaan kuuluvien kielten käyttöä yhteiskunnassa.