Korkeakoulutuksen tutkijoilla ja kehittäjillä mahdollisuus kirjoittaa analyysiartikkeli EUROSTUDENT VI -julkaisuun

Opetus- ja kulttuuriministeriö 30.3.2016 10.26
Uutinen

EUROSTUDENT VI -tutkimuksen tiedonkeruu on käynnissä toukokuun loppuun asti. Tutkimuksessa selvitetään mm. nuorten korkeakoulutukseen pääsyä, korkeakouluopiskelun olosuhteita, opiskelijoiden ajankäyttöä ja toimeentuloa. EUROSTUDENT VI-tutkimus toteutetaan Suomessa internetkyselynä otokseen valikoituneille 24 000 korkeakouluopiskelijalle keväällä 2016. Tiedonkeruusta vastaa Tilastokeskus.

Osana tutkimusta opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää laadukkaita analyyseja EUROSTUDENT-teemoista maaliskuuhun 2017 mennessä. Tarkoituksena on, että keväällä 2016 kerättävä EUROSTUDENT VI -aineisto muodostaa osan näiden artikkeleiden lähdeaineistosta.

Artikkeleita toivotaan seuraavista teemoista: 1) Joustavat opintopolut, 2) Toimeentulo, ajankäyttö ja opintojen eteneminen sekä 3) Koulutuksellinen tasa-arvo.

Korkeakoulutuksen tutkijoita ja kehittäjiä pyydetään ilmoittamaan kiinnostuksestaan tehdä artikkeli sähköisellä lomakkeella 22.4.2016 mennessä. Ministeriö varaa mahdollisuuden valita artikkelit. Artikkelikokoelma julkaistaan ministeriön julkaisusarjassa keväällä 2017.

Kirjoittajakutsu (pdf)
Kyselylomake (pdf)

Lisätietoja tutkimuksesta: opetusneuvos Johanna Moisio, opetus- ja kulttuuriministeriö p. 0295 330216, s-posti: [email protected]