Korkeakoulujen opintotukilautakuntia esitetään lakkautettaviksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö 12.4.2017 13.27
Tiedote

Opintotuen lakisääteiset tehtävät siirtyvät korkeakouluilta pääosin Kelalle ja korkeakoulujen opintotuntilautakunnat lakkautetaan. Muutoksilla opintotuen toimeenpano tehostuisi ja yhtenäistyisi. Hallitus antoi keskiviikkona eduskunnalle asiaa koskevan hallituksen esityksen.

Esityksen mukaan opintotuen harkinnanvaraiset myöntämisperusteet ovat vähentyneet ja sopimuksiin perustuva opintotuen ratkaisutoiminta yliopistoissa päättyy vuoden lopussa. Korkeakouluissa annettaisiin jatkossakin yleisluontoista opintotukineuvontaa, mutta Kela vastaisi opiskelijan henkilökohtaisesta palvelusta. Nykyistä keskitetympi ratkaisutoiminta yhtenäistäisi ratkaisuja ja edistäisi opiskelijoiden yhdenvertaisuutta.

Esitys on valmisteltu yhteistyössä Kansaneläkelaitoksen kanssa. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2018.

Lisätietoja:
- neuvotteleva virkamies  Virpi Hiltunen, opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 0295 3 30110
- hallitussihteeri Carita Meriläinen, opetus- ja kulttuuriministeriö, p.  02953 30602

Hallituksen esitys Opintotuki