Konetekniikan ja materiaalitekniikan diplomi-insinöörikoulutus sekä kiinan kielen koulutus Turun yliopistolle

Opetus- ja kulttuuriministeriö 11.7.2019 12.32
Tiedote

Turun yliopiston koulutusvastuisiin lisätään Euroopan ulkopuoliset kielet (kiinan kieli) ja tekniikan koulutusalalla konetekniikka ja materiaalitekniikka. Opetus- ja kulttuuriministeriö antoi asiaa koskevan asetuksen torstaina 11.7.

Turun yliopiston uusilla koulutusvastuilla vastataan erityisesti Lounais-Suomen diplomi-insinööripulaan. Euroopan ulkopuolisten kielten koulutusvastuun muutos puolestaan lisää kiinan kielen taitajia erityisesti kansainvälisissä tehtävissä, liike-elämässä tai erilaisissa viestintään ja mediaan liittyvissä tehtävissä.

-Tekniikan alan koulutuksen monipuolistaminen ja lisääminen lounaisrannikon ja koko Varsinais-Suomen tarpeisiin on välttämätöntä. Erityisen suuri haaste lähivuosina on meriteollisuuden ja sen alihankkijoiden työvoiman saatavuuden turvaamisessa, sanoo tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko

Tällä hetkellä konetekniikan koulutusvastuu on ollut Aalto-yliopistolla, Lappeenrannan–Lahden teknisellä yliopistolla, Oulun yliopistolla ja Tampereen yliopistolla sekä materiaalitekniikan koulutusvastuu Aalto-yliopistolla ja Tampereen yliopistolla.

Aiemmin Euroopan ulkopuolisten kielten koulutusvastuu on ollut ainoastaan Helsingin yliopistolla. 

Lounais-Suomen osaajapulaan reagoitiin vuonna 2017 käynnistetyllä tekniikan alan yliopistojen verkostomaisella FITech-yhteistyöllä.

-Yliopistojen FITech-yhteistyö on ollut merkittävä avaus, jolla voitiin nopeasti vastata yritysten työvoimatarpeisiin. Nyt on aika turvata alueen tekniikan alan koulutuksen ja tutkimuksen pitkäjänteinen kehittäminen vahvistamalla Turun yliopiston toimintamahdollisuuksia, Saarikko linjaa.

Turun yliopisto voi asetuksen mukaan ottaa ensimmäiset uusien koulutusvastuiden mukaiset tutkinto-opiskelijat syksyllä 2020.

Muutokset Turun yliopiston koulutusvastuisiin toteutetaan yliopistolle myönnetyn perusrahoituksen ja sopimuskaudelle 2021–2024 sovittavien tutkintotavoitteiden puitteissa.

Lisätietoja:

- johtaja Birgitta Vuorinen (OKM), puh. 02953 30335
- erityisavustaja Silja Silvasti, puh. 0295 330 062

Annika Saarikko Korkeakoulutus ja tiede Koulutus