Komission julkaisema EU:n tekijänoikeuslainsäädäntöä koskeva muutospaketti (Copyright II) lausunnoilla

Opetus- ja kulttuuriministeriö 19.9.2016 10.06
Uutinen

Komissio julkaisi 14.9.2016 neljä säädösehdotusta, jotka liittyvät tekijänoikeuden modernisointiin digitaalisilla sisämarkkinoilla.

Lainmuutosehdotuspakettiin sisältyy ehdotus direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla, asetusehdotus lähetystoiminnasta onlineympäristössä sekä ehdotukset ns. VIP-direktiiviksi ja asetukseksi koskien tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla suojattujen tiettyjen teosten ja muun aineiston esteettömien kopioiden rajatylittävästä vaihdosta unionin ja kolmansien maiden välillä sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi.

Lainmuutospaketti lähetettiin lausuntokierrokselle 15.9.2016. Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää komission ehdotuksista myös kuulemistilaisuuksia 10. ja 11. lokakuuta.

Lausuntopyyntö ja siihen liittyvät asiakirjat