Kansallisgallerian uusi hallitus nimitettiin: presidentti Halonen jatkaa puheenjohtajana

Opetus- ja kulttuuriministeriö 4.5.2017 15.16
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt Kansallisgallerian hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenet toimikaudeksi 2017 – 2020. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa presidentti Tarja Halonen.

Hallituksen muiksi jäseniksi nimettiin toimitusjohtaja Mauri Niemi, toimitusjohtaja Martin Estlander, professori Heikki Hanka, professor of practice Pekka Mattila ja hallituksen jäsen Rafaela Seppälä. Hallituksen uusia jäseniä ovat kaksi viimeksi mainittua.

Hallituksen kolmivuotinen toimikausi alkaa 16.5.2017 Kansallisgallerian valtuuskunnan vuosikokouksen päätyttyä.

Hallitus vastaa Kansallisgallerian toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Sen tehtävänä on muun muassa päättää Kansallisgallerian toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista ja strategiasta, päättää toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviosta ja laatia tilinpäätös ja toimintakertomus.

Hallitus vastaa myös sijoitustoiminnan suunnitelmallisuudesta ja päättää sijoitussuunnitelmasta sekä varallisuuden hoidosta ja käytöstä. Lisäksi se hyväksyy toiminnan kannalta merkittävät ja periaatteelliset sopimukset.

Kansallisgalleria on kolmen taidemuseon kokonaisuus, johon kuuluvat Ateneumin taidemuseo, Nykytaiteen museo Kiasma ja Sinebrychoffin taidemuseo. Kansallisgallerian kokoelmaan kuuluu yli 35 000 taideteosta ja lisäksi arkistoaineistoa ja esineitä. Kokoelma on valtion omistuksessa olevaa Suomen kansallisomaisuutta. Kansallisgalleria on maan suurin taidemuseo-organisaatio ja kansallinen kulttuurilaitos, jossa työskentelee noin 250 alan ammattilaista.

Kansallisgalleria on julkisoikeudellinen säätiö, jonka toimielimet ovat valtuuskunta, hallitus ja pääjohtaja. Valtuuskunnan ja hallituksen nimittää opetus- ja kulttuuriministeriö, pääjohtajan valtioneuvosto.

Lisätietoja: kulttuuriasiainneuvos Tiina Eerikäinen (OKM), puh. 02953 30081

Kulttuuri Sanni Grahn-Laasonen