Kansalliselle maailmanperintöstrategialle laaditaan toimeenpanosuunnitelma

Opetus- ja kulttuuriministeriö 11.2.2016 10.11
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on asettanut työryhmän laatimaan kansalliselle maailmanperintöstrategialle toimeenpanosuunnitelman. Työryhmän toimikausi on 1.2.–31.8.2016. Valtioneuvosto hyväksyi vuoteen 2025 ulottuvan kansallisen maailmanperintöstrategian huhtikuussa 2015. Maailmanperintöstrategialla linjataan Suomen maailmaperintöpolitiikkaa ja Unescon maailmanperintösopimuksen toteutusta Suomessa.

Maailmanperintöstrategian mukaan Suomi on vastuullinen maailmanperintövaikuttaja, jonka maailmanperintökohteet toimivat suojelun, ylläpidon ja esittelyn mallina muille. Elinvoimaiset ympäristöt ovat yhteistä maailmanperintöä tuleville sukupolville.

Työryhmän tehtävänä on laatia strategiasta käytännön toimeenpanosuunnitelma, jossa esitetään strategian toimenpiteiden toteutustavat, vastuutahot, aikataulut, kustannusvaikutukset ja niiden seuranta. Työryhmä laatii toimeenpanosuunnitelman yhteistyössä maailmanperintökohteiden kanssa.

Työryhmän puheenjohtajana toimii johtaja Hannu Sulin opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Muita jäseniä ovat puheenjohtaja Margaretha Ehrström ICOMOS (Rakennussuojelun ja kulttuuriympäristöjen vaalimisen asiantuntijajärjestö) Suomen osastosta, ympäristöneuvos Jukka-Pekka Flander ympäristöministeriöstä, ulkoasiainministeriön vastuuvirkamies Marjaana Kokkonen Suomen IUCN-komiteasta (Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto), toiminnanjohtaja Hanna Lämsä Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seurasta, ylitarkastaja Mirva Mattila opetus- ja kulttuuriministeriöstä, Suomenlinnan hoitokunnan kehittämispäällikkö Petteri Takkula ICOMOS Maailmanperintöryhmästä, erikoissuunnittelija Päivi Tervonen Metsähallituksesta, erityisasiantuntija Hannu Vainonen opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä erikoisasiantuntija Stefan Wessman Museovirastosta. Työryhmän sihteeri on Wiktoriina Hurskainen Kulttuuriperintökasvatuksen seurasta.

Lisätietoja: ylitarkastaja Mirva Mattila (OKM), p. 0295 330 269, [email protected]

Kansallinen maailmanperintöstrategia