Nationell barnstrategi strävar efter att det finländska samhället ska beakta barnens behov

Social- och hälsovårdsministerietUndervisnings- och kulturministeriet 5.6.2018 15.02 | Publicerad på svenska 5.6.2018 kl. 15.19
Pressmeddelande
Foto: Joonas Vohlakari

Beredningen av den nationella barnstrategin börjar. Beredningen utgör grunden då nästa regering gör upp barnstrategin. Målet med arbetet är att föra en omfattande samhällspolitisk diskussion och barn- och familjepolitik samt att arbeta för ett barn- och familjevänligt samhälle. Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen och familje- och omsorgsminister Annika Saarikko ansvarar för beredningen.

Regeringen beslöt under vårens ramförhandlingar att inleda beredningen av en barnstrategi för den kommande regeringen. Meningen är att barnstrategin görs upp varje valperiod för att stärka den nationella barnpolitikens strategiska avsikter. Avsikten är att främja ett barn- och familjevänligt samhälle.

- Barnstrategin överskrider sektorsgränserna och fokuserar på de tidiga åren. Forskning visar att de första åren har en stor betydelse för barnets uppväxt, utveckling, senare lärande, välfärd och hur man klarar sig i livet, säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

- Det föds exceptionellt få barn i Finland. Jag hoppas att vi i barnstrategin kommer fram till frågor om hur vi tillsammans kan  utveckla vårt land till att vara mera barnvänligt och hur vi kan stöda familjer i deras önskan att få barn. Arbetet för ett barnvänligare samhälle sträcker sig över flera valperioder, säger familje- och omsorgsminister Annika Saarikko

Målet med arbetet är att i beslutsfattandet och i servicen stärka en verksamhetskultur som grundar sig på barnets rättigheter och på information. Man bör fästa uppmärksamhet bl.a. vid barnets uppväxt, lärande och välmående inom småbarnspedagogiken och utbildningen, vid att stöda familjer och föräldraskap samt vid att göra arbetslivet mer familjevänligt.

I beredningen beaktas ramarna för de offentliga finanserna, befintlig forskning samt forskningsdata som kommer fram under projektets gång om barns och familjers välmående samt information i anslutning till regeringarnas spetsprojekt om hur barns och familjers ställning kan förbättras. Man utnyttjar också synpunkter som kommer fram under tillställningar som ordnas inom ramen för projektet samt en bredare samhällelig diskussion om barns och familjers ställning.

Beredningen leds av en bredbasig styrgrupp där olika områden i samhället finns representerade. Ordförande för  styrgruppen är Arbetspensionsförsäkrarna TELA:s VD Suvi-Anne Siimes och viceordföranden är undervisnings- och kulturministeriets kanslichef Anita Lehikoinen och social- och hälsovårdsministeriets kanslichef Päivi Sillanaukee.  

Styrgruppens medlemmar är politices licentiat Maria-Kaisa Aula, ombudet Tapio Anttila,  biskop emeritus  Irja Askola, generaldirektör Olli-Pekka Heinonen, statssekreterare Martti Hetemäki, journalisten Marja Hintikka, ledande sakkunnig Esa Iivonen, författaren Juha Itkonen, biträdande professor Niina Junttila, professor Kirsti Karila, chefredaktör Maija Koski, ombudet Petra Kouvonen, barnombudsman Tuomas Kurttila, huvudekonom Olli Kärkkäinen, professor Marja-Leena Laakso, utvecklingschef Jarkko Lahtinen, ordförande Olli Luukkainen, chefläkare Pirjo Pennanen, strategichef Markku Rimpelä, direktör Anna Rotkirch, direktör Tuire Santamäki-Vuori, förläggare Saara Tiuraniemi, ledande forskare Minna Ylikännö, professor Jouni Välijärvi och erfarenhetssakkunnig Onni Westlund.

Marianne Heikkilä börjar som projektchef den 1 augusti 2018. Hon är under den tid projektet drivs tjänstledig från tjänsten som generalsekreterare för Marthaförbundet.

-Personer som arbetar med barnfamiljer har verkligen väntat på att beredningen av barnstrategin ska köra igång. Att skapa ett barnvänligare samhälle och en verksamhetskultur som grundar sig på barnens rättigheter och på information har en stor inverkan på det samhälleliga beslutsfattandet, på servicen och på hur man synliggör barn. Den nationella barnstrategin kommer att vara ett viktigt verktyg för barn- och familjepolitiken. Nu behövs vi alla för att bygga ett samhälle för de kommande generationerna, säger Marianne Heikkilä.

Det barnpolitiska beredningsarbetet som görs för nästa regering inleds i juni och tar slut i februari 2019. Undervisnings- och kulturministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet ansvarar tillsammans för beredningen. Sitra deltar i beredningen genom att bidra med sakkunskap om hur man arbetar med strategiprocesser. Intressentgrupper som är intresserade av barnstrategin kan delta i arbetet bl.a. genom det omfattande barnforumet.

Mer information:

- specialmedarbetare Daniel Sazonov (UKM), tfn 0295 330 276
- specialmedarbetare Satu Mäki-Lassila (SHM), tfn 0295 163 110
- projektchef Marianne Heikkilä (SHM/UKM), tfn 050 375 1195

Allmänbildande utbildning Annika Saarikko LAPE Sanni Grahn-Laasonen Småbarnspedagogik Utbildning spetsprojekt