Kansallinen koulutuksen arviointikeskus ja Ylioppilastutkintolautakunta esitetään liitettäväksi hallintovirastomallilla Opetushallituksen yhteyteen

Opetus- ja kulttuuriministeriö 2.2.2017 10.09 | Julkaistu suomeksi 12.2.2017 klo 22.11
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä esittää, että Kansallinen koulutuksen arviointikeskus ja Ylioppilastutkintolautakunnan kanslia siirretään Opetushallituksen yhteyteen. Ne toimisivat jatkossa Opetushallituksen organisaatiossa erillisyksiköinä.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus ja sen yhteydessä toimivat Arviointineuvosto ja Korkeakoulujen arviointijaosto sekä Ylioppilastutkintolautakunta ja lautakunnan kanslia hoitaisivat edelleen nykyiset tehtävänsä itsenäisinä viranomaisina ja päättäisivät koulutuksen arvioinnin toteuttamisesta ja ylioppilastutkinnon järjestämisestä lainsäädännön ja arvioinnin osalta opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymän arviointisuunnitelman mukaisesti. Myös määrärahat säilyisivät erillisinä.

Erillisyksiköiden toiminnan edellyttämät hallinto- ja tukipalvelut hoidettaisiin keskitetysti Opetushallituksessa.

Tavoitteena on, että siirron edellyttämä hallituksen esitys annettaisiin eduskunnalle kevätistuntokauden 2017 aikana.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus ja Ylioppilastutkintolautakunta jättivät esitykseen eriävän mielipiteensä.

Lisätietoja: johtaja Kirsi Kangaspunta (OKM), puh. 02953 30136 

Muistio