Kansainvälinen liikkuvuus tasoittaa opiskelijoiden sosiaalisen taustan eroja

Opetus- ja kulttuuriministeriö 28.6.2017 14.11
Uutinen

Yliopistoissa on enemmän kansainväliseen opiskelijaliikkuvuuteen halukkaita ja valmiita opiskelijoita (47,2 %) kuin ammattikorkeakouluissa (32,7 %). Naiset ovat miehiä kansainväliseen liikkuvuuteen myönteisemmin suhtautuvia sekä yliopistossa että ammattikorkeakoulussa.

Eurostudent VI -artikkelisarjan uudessa raportissa kuvataan, miten korkeakouluopiskelijoiden sosiaalinen tausta vaikuttaa kansainväliseen liikkuvuuteen. Sosiaalinen tausta ja myönteisyys kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvät toisiinsa sekä ammattikorkeakoulu- että yliopisto-opiskelijoilla. Kun vanhempien koulutustaso on korkea, suhtautuminen kansainväliseen liikkuvuuteen on myönteinen.

Tutkimuksessa havaittiin myös, että kansainvälinen liikkuvuus tasoittaa sosiaalisia eroja. Matalamman koulutustaustan perheistä tulevat liikkuvuusorientoituneet opiskelijat hyötyvät kansainvälistymisestä ja vaihtokokemuksista. Tulokset tähdentävätkin kaikkien opiskelijaryhmien liikkuvuuden edistämisen tukemisen merkitystä tasa-arvon toteutumisen näkökulmasta.

Yli puolet Eurostudent VI -kyselytutkimukseen vastanneista opiskelijoista arvioi korkeakoulutuksensa antavan vähintään melko hyvän osaamisen sekä kotimaisille että kansainvälisille työmarkkinoille. Kansainvälisten työmarkkinoiden valmiuksien suhteen liikkumisorientoituneet opiskelijat arvioivat koulutuksensa antaman osaamisen paremmaksi kuin ei-liikkuvat.

Kansainväliseen liikkuvuuteen orientoituneet korkeakouluopiskelijat olivat ei-liikkuvia opiskelijoita valmiimpia myös hakemaan töitä ulkomailta valmistumisensa jälkeen. Myös äidin ja isän korkea koulutustausta vahvistaa valmiutta työllistymiseen ulkomaille.

Tulosten pohjalta voidaan todeta, että kansainvälistymisen yhdenvertaisuuden toteutuminen on koulutuksellisen tasa-arvon toteutumisen ohella tärkeä tekijä korkeakoulutettujen asiantuntijoiden kansainvälisen osaamisen kehittymisessä sekä liikkuvuuden edistämisessä myös globaaleilla työmarkkinoilla.

Lisätietoja: opetusneuvos Johanna Moisio, puh.02953 30216

Uusin Eurostudent-raportti

Aiemmin julkaistut Eurostudent-raportit