Juhani Kostet Museoviraston pääjohtajaksi

Opetusministeriö 4.12.2014 11.10
Tiedote

Valtioneuvosto nimitti torstaina Museoviraston pääjohtajan virkaan pääjohtaja, filosofian tohtori Aaro Juhani Kostetin. Hänen määräaikansa on 1.1.2015 - 31.12.2019.

Kostet on toiminut vuodesta 2010 alkaen Museoviraston pääjohtajana. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa Turun maakuntamuseossa / Turun museokeskuksessa amanuenssina, vs. museotoimenjohtajana, intendenttinä sekä museotoimenjohtajana. Museotoimenjohtajana hän on toiminut yhteensä yli 14 vuoden ajan.

Museoviraston pääjohtajana hänen tehtäviinsä ovat kuuluneet esimerkiksi Museoviraston strateginen johtaminen, viraston uudelleen organisointi ja tulosjohtamisen järjestäminen. Lisäksi Kostet toimii Turun, Oulun ja Jyväskylän yliopistoissa dosenttina.

Museoviraston tehtävänä on huolehtia kulttuurihistoriallisen kansallisomaisuuden kartuttamisesta, hoidosta ja näytteillä pidosta, toimia kulttuuriperinnön ja -ympäristön suojelusta vastaavana asiantuntijaviranomaisena, vastata muinaisjäännösten ja kulttuuriympäristön hoidosta ja valvonnasta sekä huolehtia kulttuuriperinnön tutkimisesta ja kulttuuriperintöä koskevan tiedon tallentamisesta, säilyttämisestä ja käytettäväksi saattamisesta.

Virkaa haki määräajassa viisi henkilöä.


Lisätietoja:
-ylijohtaja Riitta Kaivosoja (OKM), puh. 0295 3 30129