Haluatko vaikuttaa tutkimusrahoitukseen?
Suomen Akatemian toimielimiin haetaan ehdokkaita

Opetus- ja kulttuuriministeriö 8.3.2018 8.15
Uutinen

Suomen Akatemian nykyisten luottamustoimielinten (hallitus, tieteelliset toimikunnat sekä Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto) toimikaudet päättyvät vuoden 2018 lopussa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää ehdotuksia Akatemian hallitukseen, kolmeen tieteelliseen toimikuntaan ja strategisen tutkimuksen neuvostoon nimettäviksi jäseniksi toimikaudelle 2019-2021. Lisäksi edellytykset täyttävät yksittäiset henkilöt voivat asettua itse ehdolle.

Suomen Akatemiaa koskevan lain muutosehdotusten eduskuntakäsittely on vielä kesken. Jotta uusien toimielinten työ käynnistyy mahdollisimman tehokkaasti, ministeriö pyytää esityksiä toimielinten jäseniksi jo tässä vaiheessa. Esitys valtioneuvostolle tehdään sen jälkeen, kun eduskunta on hyväksynyt lain.

Ehdotukset tehdään opetus- ja kulttuuriministeriölle alla olevassa osoitteessa 16.4.2018 mennessä.

https://www.webropolsurveys.com/S/B8ABDF5EB904051D.par

Toimielimiin ei ehdoteta korkeakoulujen rehtoreita, korkeakoulujen hallitusten jäseniä (ml. puheenjohtajat) eikä tutkimuslaitosten pääjohtajia. Ehdokkaiden suostumus toimielinten jäseneksi sekä se, etteivät ehdokkaat ole käytettävissä korkeakoulun hallituksen jäseneksi tai puheenjohtajaksi, mikäli ehdokas nimitetään Akatemian toimielimiin, tulee varmistaa kirjallisesti ennen ehdotuksen tekemistä ministeriölle.

Ministeriö pyytää ehdottamaan sekä nais- että miesehdokkaita. Ministeriö pyytää myös huomioimaan, että Akatemian hallitus on ehdottanut, että toimikuntien työkielinä voitaisiin käyttää suomen ja ruotsin kielen rinnalla myös englantia.

Lisätietoa toimielimistä Suomen Akatemian verkkosivuilta http://www.aka.fi/fi/akatemia/tieteelliset-toimikunnat/ ja http://www.aka.fi/fi/strategisen-tutkimuksen-rahoitus2/stn---esittely/ 

Mahdollisiin kysymyksiin ja tiedusteluihin vastaa opetusneuvos Eeva Kaunismaa ([email protected], p. 050 566 9088).