Hallitus lisää resursseja sosiaalisen median turvallisuustaitojen opettamiseen ja varhaiskasvatuksen valvontaan

Opetus- ja kulttuuriministeriö 22.2.2019 14.54
Tiedote

Hallitus esittää vuoden 2019 ensimmäisessä lisätalousarviossaan lisämäärärahaa seksuaalirikosten ehkäisyyn ja varhaiskasvatuksen valvonnan vahvistamiseen. Hallitus esittää miljoonaa euroa netissä tapahtuvan seksuaalisen houkuttelun (grooming) ennaltaehkäisyyn ja 500 000 asiaa koskevaan opetushenkilöstön koulutukseen. Varhaiskasvatuksen valvonnan vahvistamiseen esitetään 350 000 euroa.

- Jokaisen lapsen ja nuoren on tärkeä oppia taidot turvalliseen sosiaalisen median käyttöön. Lisäämme resursseja myös opettajien täydennyskoulutukseen, jotta koulujemme turvallisilla aikuisilla on työkalut ja herkkyyttä ottaa vaikeitakin asioita puheeksi, opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen sanoo.

Esitettävällä 1,5 miljoonan euron rahoituksella suunnataan kouluihin tehostettuja toimia, jotta lapset ja nuoret tunnistavat nykyistä paremmin grooming-ilmiön, osaavat toimia turvallisesti sosiaalisessa mediassa ja saavat selkeät toimintaohjeet tilanteeseen, jossa kokevat kohdanneensa sosiaalisessa mediassa jotain ikävää, pelottavaa tai häiritsevää. Lisäksi järjestetään opetushenkilöstölle koulutusta ja tuotetaan kohdennettua tukimateriaalia, jossa käsitellään opiskelijoiden suojaamista väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä.

Uusi varhaiskasvatuslaki kiristi yksityisten toimijoiden valvontaa. Lisätalousarviossa osoitetaan yhteensä 350 000 euroa varhaiskasvatuksen valvonnan vahvistamiseen aluehallintovirastoissa ja Valvirassa. Lisärahoituksen avulla viranomaiset voisivat myös reagoida kanteluihin nopeammin sekä tehostaa ennaltaehkäisevää kuntien ja yksityisten toimijoiden ohjausta ja neuvontaa.

- Sekä yksityisten että julkisten päiväkotien on noudatettava varhaiskasvatuslakia. Valvontaviranomaisten lisäresursseilla voidaan muun muassa lisätä valvontakäyntejä ja yllätystarkastuksia, Grahn-Laasonen sanoo.

Lisätietoja:

- erityisavustaja Daniel Sazonov, puh. 02953 30276
- erityisavustaja Emmi Venäläinen, puh. 0295330026

Koulutus Nuoriso Sanni Grahn-Laasonen Varhaiskasvatus