Hallitus digitalisoi yli miljardin euron valtionavustukset

Opetus- ja kulttuuriministeriö 27.10.2016 13.30
Tiedote

Hallitus esittää lisätalousarviossa valtionavustusten digitalisoinnin käynnistämiseen 750 000 euron määrärahaa. Tarkoituksena on kehittää digitaalinen toimintamalli ja tietojärjestelmät avustusten hakemiseen, myöntämiseen ja seurantaan. Valtionavustuksia myönnetään eri ministeriöissä ja niiden alaisissa virastoissa. Suurin on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala, jossa tehdään 30 000 eri valtionavustuspäätöstä 1,1 miljardin avustuksista joka vuosi.

- Valtionavustusten prosessit tuodaan vihdoinkin nykypäivään, paperipinoista digitaaliseen aikaan. Digitalisointi säästää vaivaa ja ympäristöä, helpottaa hakemista ja mahdollistaa sekä hakijoille että myöntäjille hakemusten seurannan, sanoo opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Valtionavustusten digitalisointia lähdetään toteuttamaan opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla. Tarkoitus on, että avustuksia myöntävä viranomainen näkisi järjestelmästä eri rahoittajien avaamat haut, hakijalle aiemmin myönnetyt avustukset sekä hakijan tilanteen muiden myöntäjien hakuprosesseissa.

Uudistuksen tavoitteena on edistää hyvää hallintoa, vähentää avustusten päällekkäisyyttä, varmistaa päätösten oikeudenmukaisuutta sekä parantaa päätöksenteon laatua ja avustusten tarkoituksenmukaista kohdentumista.

- Kun jaetaan valtion rahaa, on varmistettava varojen käyttö yhteiskunnallisesti vaikuttavalla tavalla. Digitalisoinnin avulla eri järjestelmissä ja raporteissa hajallaan oleva tieto kerätään yhteen järjestelmään. Näin päätökset voivat entistä paremmin perustua tutkimuksiin, tunnuslukuihin ja muuhun jalostettuun tietoon, sanoo ministeri Grahn-Laasonen.

Hallituksen esittämällä määrärahalla katetaan digitalisointihankkeen esiselvityksen ja hankkeen käynnistämisen kustannukset vuosina 2016-17. Esiselvitys toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla. Jos esiselvityksen perusteella edetään varsinaiseen hankkeeseen, opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan on tarkoitus toimia pilottina. Hankkeen toteuttamisen rahoitustarpeeksi on arvioitu yhteensä 5 miljoonaa euroa vuosina 2017-2021.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla myönnetään vuosittain koulutukseen, tieteeseen, taiteeseen, liikuntaan ja nuorisotyöhön harkinnanvaraisina avustuksina 1,1 miljardia euroa yhteensä noin 30 000 päätöksellä, joista 13 000 on myönteisiä (2014). Harkinnanvaraiset valtionavustukset ovat keskeinen osa hallinnonalan strategista ohjausta. Käsittelyprosessiin kaikkine vaiheineen sitoutuu opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla arviolta 160 henkilötyövuotta. Myös useilla muilla hallinnonaloilla on vastaavaa toimintaa.

Valtionavustusprosessin digitalisointihanke on osa hallituksen ?Digitalisoidaan julkiset palvelut? -kärkihanketta.

Lisätietoja:
- erityisavustaja Matias Marttinen (opetus- ja kulttuuriministerin mediasuhteet), puh. 044 269 3113
- neuvotteleva virkamies Tuula Lybeck, puh. 0295 3 30201

kärkihankkeet