Grahn-Laasoselta avustuksia taiteilijoiden toimeentuloon ja työllistymiseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö 14.9.2016 14.43
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on myöntänyt 943 000 euroa valtionavustuksina taiteilijoiden toimeentulon ja työllisyyden kehittämiseen sekä vapaan kentän tukeen.

Avustukset on tarkoitettu kehittämishankkeisiin, joilla edistetään taiteilijoiden työllisyyttä ja toimeentuloa. Avustusten kohderyhmänä ovat taide- ja kulttuurialan yhteisöjen sekä muiden toimijoiden kuten kuntien, yritysten tai muiden yhteisöjen taide- ja kulttuurialan hankkeet.

- Opetus- ja kulttuuriministeriössä kannamme huolta taiteilijoiden pitkäjänteisestä työllistymisestä. Avustettavilla hankkeilla lisätään kulttuurikentän toimijoiden osaamista ja uusien toimintamallien kehittämistä kulttuurituotannoissa niin, että uusia työtilaisuuksia luovan työn tekijöille syntyisi entistä enemmän, sanoo opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Avustuksista päätettäessä etusijalla olivat hankkeet, joilla on laaja-alaisia vaikutuksia. Avustettavissa hankkeissa mukana olevien taiteilijoiden tulee olla ammattilaisia. Hakuaika päättyi 15.3.2016 ja määräaikaan mennessä saapui 97 hakemusta. Avustuksia myönnettiin 26 hankkeelle. Myönnetyt avustukset olivat suuruudeltaan 12 000 - 80 000 euroa.

Lisätietoja:
- kulttuuriasiainneuvos Petra Havu, puh. 0295 3 30185
- erityisavustaja Heikki Kuutti Uusitalo, puh. 0295 3 30164

Luettelo hankkeista, jotka saivat avustusta