Grahn-Laasonen opetusministereiden EU-kokouksessa: Kotoutumisen onnistuminen vaatii muutoksia koulutusjärjestelmään

Opetus- ja kulttuuriministeriö 25.2.2016 10.17
Tiedote

Euroopan unionin opetusministerit keskustelivat ajankohtaisesta turvapaikanhakijatilanteesta keskiviikkona Brysselissä. Suomea ministerineuvostossa edusti opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen. Ministerin mukaan maahanmuuttajien onnistunut kotouttaminen on myös Suomelle haaste, joka vaatii uutta ajattelua, nopeaa reagointia ja lukuisia muutoksia koulutusjärjestelmäämme.

"Keskustelimme kollegojen kanssa siitä, miten koulutusjärjestelmiemme on joustettava enemmän ja kyettävä reagoimaan nopeammin. Kokous vahvisti käsitystäni, että olemme opetus- ja kulttuuriministeriössä tekemässä oikeita asioita. Meillä on paljon opittavaa maista, joilla on paljon pidempi kokemus maahanmuuttajien kotouttamisesta. Voimme myös ajatuksia vaihtamalla välttää joitakin virheitä, joita muualla on tehty", Grahn-Laasonen sanoo.

"Kaikkialla Euroopassa ajatellaan, että koulutus on aivan avainasemassa kotoutumisessa. Vanhoja jäykkiä järjestelmiä on uudistettava. Polkuja opiskelemaan ja työelämään on nopeutettava. Nykyiset reitit koulutukseen ja työelämään ovat pitkiä, sisältävät tyhjäkäyntiä, päällekkäisyyksiä ja joskus myös epätarkoituksenmukaisia opintoja. Meidän on kuljettava kohti järjestelmää, jossa kielen opiskelu integroidaan muuhun koulutukseen ja työntekoon", sanoo ministeri Grahn-Laasonen.

"Maahanmuuttajalapset on saatava nopeasti varhaiskasvatukseen, esiopetukseen ja kouluun. Aikuisille, joilla on puutteita perustaidoissa, on järjestettävä aikuisten perusopetusta ja muuta täydentävää opetusta. Ne, joilla on valmiudet ammattiopintoihin, tulee ohjata heille sopivalle alalle, jossa on työllistymismahdollisuuksia. Aiemmin hankittu osaaminen on tunnistettava ja tunnustettava. Näiden samojen kysymysten parissa ahkeroidaan monien Euroopan maiden opetusministeriöissä", Grahn-Laasonen kertoo keskusteluista.

Opetus- ja kulttuuriministerin mukaan nykyinen maahanmuuttajien kotoutumisen malli on osoittautunut riittämättömäksi. Jopa vuosien mittainen kielen opiskelu yksinomaan maahanmuuttajista koostuvissa ryhmissä ilman vuorovaikutusta yhteiskunnan ja työelämän kanssa on tehotonta, ministeri arvioi.

"Tarvitaan rohkeutta ajatella uudella tavalla. Opettajien rooli on tässä muutoksessa valtava. Luotan suomalaisten opettajien ammattitaitoon ja muuntautumiskykyyn, mutta tiedostan tarpeen myös lisäkoulutukseen uudessa tilanteessa", sanoo ministeri Grahn-Laasonen.

"Yksi resurssi, joka on mielestäni ehdottomasti hyödynnettävä, on maahanmuuttajataustaiset opettajat."

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen nimittämä asiantuntijaryhmä jätti väliraporttinsa "Maahanmuuttajien koulutuspolut ja integrointi - kipupisteet ja toimenpide-esitykset" helmikuun alussa. Ministeri Grahn-Laasosen mukaan ehdotuksia ollaan jo toimeenpanemassa kiireellisellä aikataululla.

Lisätietoja: erityisavustaja Matias Marttinen, puh. 044 269 3113