Grahn-Laasonen haluaa 5-vuotiaat maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin – kokeilu käyntiin

Opetus- ja kulttuuriministeriö 4.2.2018 8.58
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää kokeilun 5-vuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta. Kunnille on avattu haku, jossa voi hakea valtionavustusta maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen järjestämiseen 5-vuotiaille. Kokeiluun on varattu yhteensä 5 miljoonaa euroa, ja sen piiriin pääsee arviolta 19 000 lasta.

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen on asettanut tavoitteeksi, että tulevina vuosina mahdollisimman suuri osa viisivuotiaiden ikäluokasta tulisi saada varhaiskasvatuksen piiriin. Hän perustelee tavoitetta koulutuksellisella tasa-arvolla.

– Hallituksen tavoitteena on varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostaminen. Varhaiskasvatus ehkäisee syrjäytymistä, tasaa lasten kotitaustaeroja, lisää koulutuksellista tasa-arvoa ja tukee kasvua, kehitystä ja oppimista, Grahn-Laasonen perustelee.

Maksuttomuuskokeilun tavoitteena on selvittää, miten maksuttomuus vaikuttaa 5-vuotiaiden osallistumiseen ja vanhempien työssäkäyntiin. Lisäksi selvitetään vaikutuksia kunnille sekä pedagogiikan kehittämistarpeita. Arviolta 19 000 lasta tulisi kokeilun piiriin.

Hallitus sopi maksuttoman varhaiskasvatuksen kuntakokeilusta elokuussa 2017. Kokeiluun käytetään yhteensä 5 miljoonaa euroa, ja se alkaa 1. elokuuta 2018 ja päättyy 31. heinäkuuta 2019.

Avustusta voivat hakea kunnat. Yksityiset varhaiskasvatuspalvelujen tuottajat voivat olla kokeilussa mukana, mikäli kunta hankkii varhaiskasvatuksen ostopalveluna taikka kunnan myöntämä palvelusetelin arvo tai yksityisen hoidon tuen kuntalisä  mahdollistavat sen, että varhaiskasvatus on 5-vuotiaan lapsen osalta perheelle 20 tunnin osalta maksutonta.

Kokeiluun osallistuvat kunnat valitaan. Valinta tehdään seuraavien painotettujen indikaattoreiden perusteella: 5-vuotiaiden varhaiskasvatukseen osallistumisaste, vieraskielisten osuus kunnan asukkaista, vain perusasteen suorittaneiden osuus kunnan aikuisväestöstä ja työttömien osuus kunnan asukkaista. Valinnassa huomioidaan kuitenkin, että kokeiluun osallistuu sijainniltaan ja väestörakenteeltaan erilaisia kuntia.
 
Mukaan valitut kunnat osallistuvat Opetushallituksen koordinoimaan kokeilun yhteistyöverkostoon sekä kokeilun seurantaan ja arviointiin liittyvään tutkimukseen.

Hallitus on aiemmin alentanut varhaiskasvatuksen maksuja jo kahdesti. Viimeisimmät alennukset astuivat voimaan tämän vuoden alussa.

Avustus on haettavissa 9.3.2018 saakka. Avustushaku

Lisätietoja
- opetusministerin erityisavustaja Heikki Kuutti Uusitalo, puh. 050 302 8246

maanantaista 5.2. alkaen:
- hallitusneuvos Anne-Marie Brisson, puh. 0295 3 30079
- neuvotteleva virkamies Tarja Kahiluoto, puh. 0295 3 30386
- opetusneuvos Kirsi Alila, puh. 0295 3 30365
- erityisasiantuntija Minna Launonen, puh. 029 533 0520
- erityisasiantuntija Hanna Salokaarto, puh. 029 533 0231

Sanni Grahn-Laasonen