Grahn-Laasonen arktisen alueen tiedeministerikokouksessa Washingtonissa

Opetus- ja kulttuuriministeriö 28.9.2016 8.35
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen edustaa Suomea arktisen alueen tiedeministerien kokouksessa Washingtonissa keskiviikkona. Kokouksen on kutsunut koolle Valkoinen talo. Yhdysvallat on tehnyt aloitteen yhteistyöstä Suomen kanssa luonnontieteiden opetuksen edistämisessä. Suomi toimii Arktisen neuvoston puheenjohtajana 2017-2019.

Tiedeministerien kokouksen tavoitteena on kiinnittää huomiota tieteelliseen yhteistyöhön arktisen alueen sosiaalisten, taloudellisten ja ympäristökysymysten ratkaisemisessa. Erityistä huomiota kiinnitetään ilmastonmuutokseen. Suomen tavoitteena on erottua maana, jolla on paljon annettavaa arktisen tutkimuksen alueella. Suomi toimii Arktisen neuvoston puheenjohtajana kaksivuotiskaudella toukokuusta 2017 alkaen.

Kokouksen asialistalla on myös luonnontieteiden opetuksen rooli arktisen osaamisen vahvistamisessa. Asiakohdassa puheenjohtajina toimivat ministeri Grahn-Laasonen sekä presidentti Obaman tiedeneuvonantaja tohtori John Holdren. Yhdysvallat nostaa kohdassa keskusteluun Suomelle tekemänsä aloitteen luonnontieteiden, matematiikan ja insinööritieteiden opetuksen arktisen korkean tason konferenssin järjestämiseksi. Kokous järjestettäisiin Suomen ja USA:n yhteistyössä Suomen Arktisen neuvoston puheenjohtajuuskaudella. Järjestelyistä sovitaan tarkemmin myöhemmin.

Tiistaina ministeri Grahn-Laasonen tapasi Washingtonissa Yhdysvaltain opetusministeri John Kingin. Tapaamisessa esille nousi erityisesti opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen merkitys koulutusjärjestelmän kannalta. Ministeri tapasi Valkoisessa talossa Michelle Obaman esikuntapäällikkö Tina Tchengin, joka johtaa presidentti Obaman tasa-arvo-ohjelmaa, sekä kokoukseen osallistuvia ministereitä ja Yhdysvaltain tiedehallinnon korkeita virkamiehiä.

Tiedeministerien päivän mittainen kokous alkaa keskiviikkona kello 8 Washingtonin aikaa. Kokouksen päätösasiakirjasta tiedotetaan torstaina.

Lisätietoja:
- erityisavustaja Heikki Kuutti Uusitalo, puh. 050 302 8246
- hallitusneuvos Satu Paasilehto, puh. 0400 442 638 (Arktinen neuvosto)
- opetusneuvos Paavo-Petri Ahonen, puh. 050 569 5362 (arktinen tiedeyhteistyö) 

White House Arctic Science Ministerial