Ansökan om att få bli Europas kulturhuvudstad 2026 har kört igång

Undervisnings- och kulturministeriet 2.4.2019 13.03
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet har öppnat ansökningsprocessen där man väljer vilket finländsk stad som ska bli Europas kulturhuvudstad 2026. Städer och kommuner har över ett år på sig att lämna sin ansökan till ministeriet. Ansökningarna utvärderas av en europeisk expertjury med 12 medlemmar. Utvärderingsmöten för ansökningarna ordnas i Finland. Valet av kulturhuvudstad sker under sommaren 2021. En annan europeisk kulturhuvudstad för 2026 väljs från Slovakien.

Europas kulturhuvudstäder är ett av de mest kända kulturevevemangen i Europeiska unionen. Kulturhuvudstadsevenemanget är ett kulturprogram som räcker ett år och där man lyfter fram såväl varje stads särdrag inom konst- och kulturlivet som kopplingarna till Europas gemensamma kulturdrag och –traditioner.

Ansökningarna bör lämnas in senast den 5 maj 2020. Därefter utvärderar den europeiska expertjuryn ansökningarna i juni 2020 och väljer vilka städer som kommer vidare till nästa omgång. Efter det kompletterar dessa städer sina ansökningar innan juryns andra utvärdering under våren 2021.

Juryn kommer troligtvis även att besöka finaliststäderna. Juryns sammansättning offentliggörs i juni 2020, strax innan det första mötet i Helsingfors. Finland utser två medlemmar till juryn. Övriga medlemmar utses av kommissionen, rådet, Europaparlamentet och regionernas kommitté.

Expertjuryn rekommenderar en finländsk stad som Europas kulturhuvudstad. Ministeriet utser denna stad till Europas kulturhuvudstad under sommaren 2021. Efter valet följer expertjuryn stadens förberedelser samt ger stöd och råd fram till att kulturhuvudstadsåret inleds.

I Finland har Helsingfors (2000) och Åbo (2011) tidigare varit kulturhuvudstäder.

Upplysningar: Iina Berden, konsultativ tjänsteman, UKM, tfn 02953 30069

På andra webbplatser