EU:n opetusministerit: Koulutuksella parannetaan yhdenvertaisuutta

Opetus- ja kulttuuriministeriö 17.2.2017 15.18
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen osallistui perjantaina EU:n koulutusasioista vastaavien ministerien kokoukseen Brysselissä.

Opetusministerit keskustelivat neuvostossa, miten koulutuksella voitaisiin parantaa sosiaalista yhdenvertaisuutta. Koulutuksen avulla pystytään vahvistamaan yhteiskunnallista osallisuutta ja eurooppalaisten arvojen omaksumista sekä tukemaan monimuotoisuutta.

Ministerit hyväksyivät aiheesta päätelmät, joissa yhteisesti totesivat, että koulutusjärjestelmien tulisi ottaa aiempaa paremmin huomioon kaikkien oppijoiden erilaiset tarpeet, kyvyt ja valmiudet. Koulutusjärjestelmissä on mahdollistettava räätälöityjen, yksilölähtöisten oppimispolkujen rakentuminen, joissa otetaan huomioon oppijoiden erilaiset tarpeet ja valmiudet.

EU:n opetusministerit korostivat myös, että opettajia, kouluttajia ja muuta opetushenkilöstöä on tuettava työssään, jotta heillä on välineitä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden varmistamiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen korosti puheenvuorossaan, että Suomessa opettajankoulutusta kehitetään edelleen. Tällä hallituskaudella on rakennettu opettajankoulutuksen kehittämisohjelma työn tueksi. Suomessa uudistetaan sekä opettajien perus- että täydennyskoulutusta, ja digitaalisten materiaalien ja uusien oppimisympäristöjen käyttöönottoa tuetaan vahvasti. Opettajankoulutuksen kehittäminen kiinnostaa myös monia muita EU-maita.

Opetusministerit hyväksyivät lisäksi kokouksessaan päätelmät investoinnista Euroopan nuorisoon erityisesti Euroopan ns. yhteisvastuujoukkojen (eng. ”solidarity corps”) osalta.

Lisätietoja:
- opetusneuvos Johanna Moisio (OKM), puh. 02953 30216
- solidaarisuusjoukot: kulttuuriasiainneuvos Seija Astala (OKM), puh. 02953 30066

Korkeakoulutus ja tiede Sanni Grahn-Laasonen Yleissivistävä koulutus