Esi- ja perusopetuksen tasa-arvon edistämiseen 20 miljoonaa

Opetus- ja kulttuuriministeriö 4.7.2016 13.33
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on myöntänyt yli 20 miljoonaa euroa esi- ja perusopetuksen tasa-arvon ja erityisopetuksen laadun edistämiseen vuosille 2016-2017. Haasteellisilla alueilla toimiviin kouluihin voidaan palkata lisää opettajia ja koulunkäyntiavustajia opetusryhmien pienentämiseen. Valtionavustusta on myönnetty 225 opetuksen järjestäjälle.

- Laadukas opetus kuuluu jokaiselle lapselle. Tuemme haasteellisilla alueilla toimivia kouluja 20 miljoonalla eurolla opettajien ja koulunkäyntiavustajien palkkaamiseksi ja opetusryhmien pienentämiseksi. Tavoitteena on vahvistaa koulutuksen tasa-arvoa ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia jokaiselle lapselle ja nuorelle taustasta riippumatta, toteaa opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Avustuksilla tuetaan haasteellisilla alueilla toimivien koulujen toimintaedellytyksiä: esimerkiksi kouluja, jotka toimivat alueella, jossa on paljon työttömyyttä, alhaisempi keskimääräinen koulutusaste tai paljon vieraskielisiä. Avustus myönnetään opetuksen järjestäjälle koulukohtaisesti toiminta-alueita kuvaavien indikaattoreiden perusteella. Indikaattoreita ovat 30-54 -vuotiaiden vain perusasteen suorittaneiden osuus ikäluokasta, työttömyysaste ja vieraskielisten osuus.
 
Avustusta ovat saaneet myös koulut, joiden opetusryhmissä on tehostetun tai erityisen tuen piirissä olevia ja erikoissairaanhoidon piirissä oppilaita. Avustus koskee myös esiopetusta, joka toteutetaan päiväkodeissa ja kouluissa.

Avustuksella tuetaan opetuksen järjestäjien mahdollisuuksia palkata opettajia samanaikaisopettajuuteen, jakaa ryhmiä, lisätä jakotunteja sekä lisätä koulunkäyntiavustajia.

Myönnetyt avustukset

Lisätietoja:
- johtaja Jari Rajanen, puh. 02953 30268
- erityisavustaja Heikki Kuutti Uusitalo, puh. 050 302 8246