Ammatillisen koulutuksen vientikokeilut mahdollistava laki vahvistettiin

Opetus- ja kulttuuriministeriö 29.6.2016 13.50
Tiedote

Hallitus esitti keskiviikkona 29.6. vahvistettavaksi ammatillisen koulutuksen lakimuutoksen, joka mahdollistaa koulutusvientiä koskevat kokeilut. Tasavallan presidentti vahvisti lain keskiviikkona.

Kokeilussa vientituotteena on erityisesti näyttötutkintoihin valmistava koulutus, joka on todettu joustavammaksi tavaksi myydä ammatillista koulutusta ulkomaille tällä hetkellä. Näyttötutkintoina voidaan suorittaa ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä ammatillisia perustutkintoja. Tutkinnon voi suorittaa esimerkiksi työelämässä hankitun osaamisen perusteella. Useimmat opiskelijat osallistuvat ennen tutkintotilaisuuteen osallistumista näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen.

Lakimuutoksen myötä koulutusvientiä harjoittavien toimijoiden on helpompi myydä näyttötutkintoihin valmistavaa koulutusta ulkomaille, kun koulutusvientikokeiluihin liittyvissä tutkintosuorituksissa voidaan poiketa muun muassa tutkintojen osaamisaloista, muodostumisesta ja laajuudesta tai tutkintojen perusteista. Esimerkiksi tutkinnon perusteissa määritellyistä kielitaitoon liittyvistä osaamisvaatimuksista voidaan kokeiluissa poiketa.

Osana ammatillisen koulutuksen reformia edistetään ammatillisen koulutuksen vientiä lainsäädännön esteitä purkamalla. Koulutusvienti on osa hallituksen kärkihanketta, jossa koulutusviennin esteitä puretaan kaikilta koulutusasteilta.

Laki tulee voimaan 1.8.2016.
---
Lisätietoja: hallitusneuvos Virpi Korhonen, puh. 0295 3 30391