Yrkesutbildningen får 10 miljoner euro för att förbättra tillgången till kompetent arbetskraft

Undervisnings- och kulturministeriet 26.11.2018 15.03 | Publicerad på svenska 27.11.2018 kl. 12.42
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet har delat ut 10 miljoner euro i tilläggsfinansiering för kortvarig yrkesutbildning för att åtgärda kompetensbehovet samt för stödåtgärder för individuella studier. Anslaget delades ut till 25 anordnare av utbildning.

Målet är att snabbt reagera på rekryteringsbehoven, komma åt problemen med tillgången till kunnig arbetskraft samt i synnerhet att stöda sysselsättningen för arbetslösa arbetssökande i bästa arbetsföra ålder. I anslutning till utbildningen kan man även infoga individuella stödåtgärder med vilka man sänker tröskeln för deltagande och gör det lättare att komma ut på arbetsmarknaden. Utbildningen riktas i synnerhet till service-, hälsovårds-, välfärds- och industribranschen där det råder brist på kunnigt folk.

- Med hjälp av den tilläggsfinansiering som nu beviljats kan vi skrida till punktåtgärder för att få bättre tillgång till kompetent arbetskraft och samtidigt stöda arbetslösa så att de kommer i på arbetsmarknaden. Den ekonomiska tillväxten får hänga på bristen på kunnigt folk, säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen

Finansieringen riktas, i enlighet med de behov som framkommer i ansökningarna, främst till Nyland och Birkaland. Man beviljade totalt 1 215 studerandeår, varav 442 till utbildning som ges som arbetskraftsutbildning. Riksdagen fattade beslut om tilläggsfinansieringen i tilläggsbudgeten för 2018 den 22 november 2018.

Bilaga med närmare uppgifter längst ner (på finska)

Upplysningar:
Mika Tammilehto, överdirektör, tfn 02953 30308
Daniel Sazonov, specialmedarbetare, tfn 045 1296812

Sanni Grahn-Laasonen Yrkesutbildning