20 miljoner kan sökas av högskolorna för att åtgärda kompetensbristen

Undervisnings- och kulturministeriet 8.10.2018 9.28 | Publicerad på svenska 8.10.2018 kl. 10.29
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet lediganslår understöd på 20 miljoner euro för universiteten och yrkeshögskolorna för att genom nya utbildningar åtgärda kompetensbristen. Utbildningarna kör igång 2019.

-Nu när ekonomin växer råder det brist på kunnigt folk i nästan hela landet. Det här behovet tar vi itu med genom nya utbildningar inom de områden där det råder kompetensbrist, för att under lätta tillgången till arbetskraft, säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

Regeringen har beslutat om en tilläggsfinansiering för högskolorna på 20 miljoner i tilläggsbudgeten I och II för 2018 för att komma åt kompetensbristen.

De utbildningar som finansieras genom specialunderstödet kan vara examensinriktad utbildning, specialiseringsutbildning eller kortare kompetenshelheter bestående av delar av en examen. Avsikten är att genomföra hållbara verksamhetsmodeller med hjälp av vilka högskolorna även i framtiden snabbt kan reagera på föränderliga kompetensbehov. Målgruppen för utbildningen har inte avgränsats endast till personer med högskoleexamen.

Högskolorna ska planera och genomföra snabbverkande utbildningsprojekt i tätt samarbete med arbetslivet, närings-, trafik- och miljöcentralen samt arbetskraftsförvaltningen i regionen, och samarbetsmodellen ska beskrivas i ansökan. Utbildningarna kör igång 2019.

Ansökningstiden inleds den 8 oktober 2018 och slutar den 9 november 2018. Undervisnings- och kulturministeriet fattar beslut om utbildningsprojekten i december 2018.

Ansökan om understöd

Upplysningar:

-  Päivi Bosquet, undervisningsråd, tfn 0295 3 30375, [email protected]
- Sanna Hirsivaara, undervisningsråd, tfn 0295 3 30111, [email protected]
- Maija Innola, undervisningsråd, tfn 0295 3 30120, [email protected]
- Heikki Uusitalo, specialmedarbetare, tfn 050 302 8246

Forskning Högskoleutbildning och forskning Sanni Grahn-Laasonen Utbildning