Lapsistrategiaa pohjustava työ saateltiin maailmalle – palaa julkistustilaisuuden tunnelmiin ja tutustu aineistoihin

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö 18.3.2019 16.04
Lapsistrategiaa pohjustava työ saateltiin maailmalle – palaa julkistustilaisuuden tunnelmiin ja tutustu aineistoihin

Kahdeksan kuukauden intensiivisen työn tuloksena syntyi pohja kansalliselle lapsistrategialle, joka katsoo pitkälle tulevaisuuteen. Tiistaina 12.3. julkaistun pohjustavan työn ytimenä on Lapsen aika -raportin visio lapsi- ja perheystävällisestä Suomesta sekä tutkijoiden laaja raportti lapsen hyvinvoinnin edistämisestä.

Palataan vielä julkistustilaisuuden tunnelmiin ja luodaan katsaus tehtyyn työhön.

Yhteistä visiota lapsi- ja perheystävällisestä Suomesta konkretisoivat seitsemän tavoitetta.

  1. Jokaisella lapsella ja nuorella on elämässään läheisiä ja turvallisia aikuisia.
  2. Lapset ja perheet kokevat osallisuutta kasvu- ja lähiyhteisössä.
  3. Perheiden yhdessä viettämä aika lisääntyy.
  4. Lasten ja nuorten kaverisuhteet vahvistuvat ja yksinäisyys vähenee.
  5. Jokaisella lapsella ja nuorella on yksilöllinen jatkuvan kasvun ja oppimisen polku.
  6. Ihmisillä on mahdollisuus toivomaansa lapsimäärään.
  7. Lapsiperheiden köyhyys vähenee.

Vision toteuttamisen keinoja ovat lapsen oikeuksiin ja tietoon perustuva hallinto ja päätöksenteko sekä lapsi- ja perhelähtöinen toimintakulttuuri.

Lapsistrategian valmistelun ohjausryhmän puheenjohtajana toimi Suvi-Anne Siimes. Julkistustilaisuudessa hän kertoi oivaltaneensa, että jos halutaan lapsi- ja perhemyönteisempää yhteiskuntaa, siinä työssä tarvitaan meitä kaikkia. "Työ on liian raskas ja vaikea, jos se jätetään vain niille, joiden ammattiin, työnkuvaan tai arkeen lapsiasiat kuuluvat. Siksi pidän tärkeänä, että me muut olemme mukana tässä työssä myös jatkossa. Nyt olemme tehneet aihion, pohjustavan työn tulevaisuudelle, jonka toivomme seuraavan ja sitä seuraavien hallitusten rakentavan tässä maassa."

Ohjausryhmän jäsenet toivat työhön monipuolisesti erilaisia näkemyksiä sekä jättivät sitoumuksensa ja oivalluksensa Lapsen aika -raporttiin. ”Lapsimyönteistä yhteiskuntaa ei rakenneta pelkästään lakeja muuttamalla – siihen tarvitaan koko yhteiskuntaa. Lapsimyönteisyyden eteen sitoudun itse toimimaan niin töissä kuin arjessakin”, lupasi Olli Kärkkäinen, yksityistalouden ekonomisti, Nordea.

Professori Jouni Välijärvi toimi ohjausryhmän jäsenistä koostuneen tutkimusryhmän puheenjohtajana. Lapsistrategian tutkimusperustan rakentamiseksi runsas sata tutkijaa ja tutkijaryhmää kuvasi keskeisimmät tutkimustuloksensa.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko ja opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen käynnistivät lapsistrategian valmistelun ja toivovat nyt tehdylle työlle käyttöä päätöksenteossa tulevaisuudessa. 

Lapsistrategia-hankkeen projektipäällikkö Marianne Heikkilä kiittää lämpimästi kaikkia työhön osallistuneita sidosryhmiä, lapsia, nuoria ja aikuisia. "Kansallisen lapsistrategian laajan esityön jälkeen toivon, että uusi hallitus sitoutuu tekemään Suomesta lapsi- ja perhemyönteisen laatimalla lapsistrategian vuoden 2019 loppuun mennessä. Valmisteluun osallistuneiden työ- ja sidosryhmien puolesta odotamme, että yhteiskunnan toimintakulttuuri ja päätöksenteko tukevat jatkossa lapsen etua ja oikeuksia sekä lapset, nuoret ja perheet saavat varhaista ja oikea-aikaista tukea ja palveluja."

"Tulemme myös syventämään tutkijoiden aihioita ja käymään yhteiskunnallista keskustelua lapsi- ja perhepolitiikasta, sillä lapsen aika on nyt. Se tarkoittaa, että meitä kaikkia tarvitaan raivaamaan tilaa lapsille ja nuorille yhteiskunnassa ja antamaan heille lapsuuden, jonka he ovat ansainneet."

Palaa julkistustilaisuuden tunnelmiin:

Kaikki aineistot ovat saatavilla suomeksi osoitteessa lapsistrategia.fi. 

Aineistoa on saatavilla myös ruotsiksi ja englanniksi