Opintojen henkilökohtaistaminen

Ammatillisessa koulutuksessa opiskelijan opintopolku on yksilöllinen ja joustava. Jokaiselle koulutuksen aloittavalle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnustetaan opiskelijan aiempi osaaminen ja suunnitellaan, millaista osaamista opiskelija tarvitsee sekä miten sitä hankitaan eri oppimisympäristöissä. Samalla suunnitellaan tarvittavat ohjaus- ja tukitoimet.

HOKSia laadittaessa otetaan huomioon opiskelijan tavoitteet, urasuunnitelmat, aikaisempi osaaminen, edellytykset ja elämäntilanne. Ne vaikuttavat mm. siihen, mitä valinnaisia tutkinnon osia opiskelijan kannattaa tutkintoonsa sisällyttää, kuinka paljon opetusta, ohjausta ja tukea opiskelija tarvitsee ja missä oppimisympäristöissä hänen kannattaa osaamista hankkia. Tavoitteena on suunnitella opiskelijan opintopolku niin, että kullakin opiskelijalla on mahdollisuus yltää omaan parhaaseensa.

Henkilökohtaistaminen koskee kaikkia ammatillista tutkintoa tai sen osaa suorittavia sekä valmentavien koulutusten opiskelijoita. Henkilökohtaistaminen tehdään myös ammatillista osaamista syventävän tai täydentävän koulutuksen opiskelijalle ja ammatilliseen tehtävään valmistavan koulutuksen opiskelijalle, jos koulutus perustuu oppisopimukseen tai koulutussopimukseen.

Koulutuksessa keskitytään puuttuvan osaamisen hankkimiseen. Aiemman osaamisen tunnustaminen on säädetty koulutuksen järjestäjän velvollisuudeksi.

Koulutuksen järjestäjä vastaa HOKSin laatimisesta, hyväksymisestä ja päivittämisestä.

eHOKS

eHOKS on Opintopolussa oleva näkymä henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman tietoihin. Henkilökohtainen osaamisnen kehittämissuunnitelma HOKS laaditaan ja siihen liittyvä tieto tuotetaan koulutuksen järjestäjien omissa opintohallintojärjestelmissä, josta valtakunnallisella tasolla tarvittavat tiedot (= eHOKS-tiedot) siirretään ammatillisen koulutuksen valtakunnalliseen tietovarantoon rajapintojen kautta.

Ammatillisen koulutuksen valtakunnallisessa tietovarannossa olevat HOKS-tiedot ovat opiskelijan, koulutuksen järjestäjän ja vastuullisen työpaikkaohjaajan tai näytön arvioijan saatavilla digitaalisen eHOKS-palvelun kautta.

Tästä on hyötyä erityisesti silloin, kun opiskelija hankkii osaamista työelämässä, vaihtaa oppilaitosta tai palaa jatkamaan opintojaan keskeyttämisen jälkeen. Opiskelija voi hyödyntää henkilökohtaistamiseen liittyviä ja muita koulutustietoja eHOKS-palvelun kautta esimerkiksi työnhaussa.

Usein kysyttyä

Lisätietoja

Seija Rasku, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto (LAMOS), Koulutuksen vastuualue Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvosto  0295330270