Päätösten valmisteluraportit

Ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksessa käytetään koulutuksen järjestäjien toiminnasta kerättäviä tietoja. Tälle sivulle on koottu toiminnanohjauksen ja rahoituksen valmistelussa käytettäviä raportteja ja aineistoja.

Suoritepäätöksen 2020 valmistelu

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien perus-, suoritus- ja vaikuttavuusrahoituksen perusteena käytetään koulutuksen järjestäjien toimintaan perustuvia suoritteita, joita painotetaan rahoituslain mukaisilla kertoimilla. Perusrahoituksen perusteena ovat toteutuneet opiskelijavuodet ja profiilikerroin, suoritusrahoituksen perusteena ovat tutkinnon osien osaamispisteet ja tutkinnot, vaikuttavuusrahoituksen perusteena ovat tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen sekä aloittaneiden ja opiskelunsa päättäneiden opiskelijapalaute.

Rahoitusperusteraportit

Alta löytyvät linkit dynaamisiin rahoitusperusteraportteihin, joista näkyvät tämän hetken mukaisin tiedoin varainhoitovuoden 2020 rahoituksen laskennassa käytettävät suoritteet. Rahoituksen laskennassa käytettävät tiedot voivat vielä muuttua. Raporttien tarkoituksena on paitsi antaa alustavaa tietoa järjestäjille suoritteiden jakaumista, niin myös palvella mahdollisia korjaustarpeita.

Tiedot suoritteista kerätään Opetushallituksen Koski-järjestelmästä ja Tilastokeskuksen aineistoista. Rahoitusperusteraportit julkaistaan CSC:n ylläpitämän Vipunen-raportointiportaalin kautta.

Koulutuksen järjestäjille lähetetty kirje rahoitusperusteraporteista 4.6.2019 (pdf)

Toteutuneet opiskelijavuodet ja profiilikerroin:

Painottamattomat ja painotetut opiskelijavuodet sekä profiilikerroin: https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Koski%20opiskelijavuodet.xlsb

Painottamattomat opiskelijavuodet kustannusryhmän mukaan: https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Koski%20opiskelijavuodet%20painottamaton%20-%20kustannusryhma.xlsb

Painottamattomat opiskelijavuodet oppisopimuskoulutuksen ja tutkintotyypin mukaan: https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Koski%20opiskelijavuodet%20painottamaton%20-%20oppisopimuskoulutus%20ja%20tutkintotyyppi.xlsb

Tutkinnon osien osaamispisteet ja tutkinnot:

Painottamattomat: https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Koski%20tutkinnot%20ja%20tutkinnon%20osat.xlsb

Painotetut: https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Koski%20tutkinnot%20ja%20tutkinnon%20osat%20painotetut.xlsb

Tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja jatko-opintoihin siirtyminen:

https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Rahoitusperusteraportti%20(ty%C3%B6llistyneet%20ja%20jatko-opiskelijat).xlsb

Aloittaneiden opiskelijapalaute:

https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Ammatillinen%20koulutus%20-%20opiskelijapalaute%20-%20rahoitusmalli%20-%20aloituskysely.xlsb

Opiskelunsa päättäneiden opiskelijapalaute:

https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Ammatillinenkoulutus%20-%20opiskelijapalaute%20-%20rahoitusmalli-%20p%C3%A4ttt%C3%B6kysely.xlsb

Muut aineistot:

Vuoden 2019 ensikertaisen suoritepäätöksen tavoitteelliset opiskelijavuodet ja harkinnanvaraiset korotukset (xlsx)

Lisätietoja

Rahoitusjärjestelmää, tietojen käyttöä ja laskentaa koskevat kysymykset:

Koski-järjestelmää koskevat kysymykset:

[email protected]