Päätösten valmisteluraportit

Ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksessa käytetään koulutuksen järjestäjien toiminnasta kerättäviä tietoja. Tälle sivulle on koottu toiminnanohjauksen ja rahoituksen valmistelussa käytettäviä raportteja ja aineistoja.

Suoritepäätöksen 2020 valmistelu

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien perus-, suoritus- ja vaikuttavuusrahoituksen perusteena käytetään koulutuksen järjestäjien toimintaan perustuvia suoritteita, joita painotetaan rahoituslain mukaisilla kertoimilla. Perusrahoituksen perusteena ovat toteutuneet opiskelijavuodet ja profiilikerroin, suoritusrahoituksen perusteena ovat tutkinnon osien osaamispisteet ja tutkinnot, vaikuttavuusrahoituksen perusteena ovat tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen sekä aloittaneiden ja opiskelunsa päättäneiden opiskelijapalaute.

Simulointimalli

Simulointimalli on vuoden 2020 varsinaisen suoritepäätöksen laatimiseen tarkoitettu työkalu, josta on tehty koulutuksen järjestäjien käyttöön oma versio. Simulointimallin tarkoituksena on näyttää, miten rahoitusperusteraporttien tietoja käytetään rahoituksen laskennassa. Lisäksi koulutuksen järjestäjät voivat hyödyntää simulointimallia oman rahoituksen ennakoinnissa.

Rahoituksen simulointimalli ammatillisen koulutuksen järjestäjille (xlsx)

Suoritusrahoituksen rahoitusperusteraporteille (Tutkinnon osien osaamispisteet ja tutkinnot) päivitetty 15.11.2019 tutkintojen painotetut pisteet Tilastokeskukselta saadun lopullisen pohjakoulutustiedon mukaisiksi. Simulointimallitiedosto päivitetty vastaavilta osin 18.11.2019.

Simulointimalli valmiin suoritepäätöksen tiedoin:

Alla on simulointimallista uusi versio, jossa on vuoden 2020 varsinaisen suoritepäätöksen (13.12.2019) mukaiset luvut (lisätty 8.1.2020)

Rahoituksen simulointimalli ammatillisen koulutuksen järjestäjille valmiin päätöksen tiedoin (xlsx)

Rahoitusperusteraportit

Alta löytyvät linkit dynaamisiin rahoitusperusteraportteihin, joista näkyvät tämän hetken mukaisin tiedoin varainhoitovuoden 2020 rahoituksen laskennassa käytettävät suoritteet. Rahoituksen laskennassa käytettävät tiedot voivat vielä muuttua. Raporttien tarkoituksena on paitsi antaa alustavaa tietoa järjestäjille suoritteiden jakaumista, niin myös palvella mahdollisia korjaustarpeita.

Tiedot suoritteista kerätään Opetushallituksen Koski-järjestelmästä ja Tilastokeskuksen aineistoista. Rahoitusperusteraportit julkaistaan CSC:n ylläpitämän Vipunen-raportointiportaalin kautta.

Koulutuksen järjestäjille lähetetty kirje rahoitusperusteraporteista 4.6.2019 (pdf)

Toteutuneet opiskelijavuodet ja profiilikerroin:

Painottamattomat ja painotetut opiskelijavuodet sekä profiilikerroin (rahoitusperusteraportti): https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Koski%20opiskelijavuodet.xlsb

Painottamattomat opiskelijavuodet kustannusryhmän mukaan (lisäraportti): https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Koski%20opiskelijavuodet%20painottamaton%20-%20kustannusryhma.xlsb

Painottamattomat opiskelijavuodet oppisopimuskoulutuksen ja tutkintotyypin mukaan (lisäraportti): https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Koski%20opiskelijavuodet%20painottamaton%20-%20oppisopimuskoulutus%20ja%20tutkintotyyppi.xlsb

Tutkinnon osien osaamispisteet ja tutkinnot:

Painotetut (rahoitusperusteraportti): https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Koski%20tutkinnot%20ja%20tutkinnon%20osat%20painotetut.xlsb

Painottamattomat (lisäraportti): https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Koski%20tutkinnot%20ja%20tutkinnon%20osat.xlsb

Tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja jatko-opintoihin siirtyminen:

Ammatillisen tutkinnon suorittaneista työllistyneet ja jatko-opiskelijat (rahoitusperusteraportti): https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Rahoitusperusteraportti%20(ty%C3%B6llistyneet%20ja%20jatko-opiskelijat).xlsb

Tutkinnon suorittaneiden pääasiallinen toiminta (lisäraportti): https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Rahoitusperusteraportti%20(tutkinnon%20suorittaneiden%20p%C3%A4%C3%A4asiallinen%20toiminta).xlsb

Ammatillisen tutkinnon suorittaneista työlliset ja työttömät asuinmaakunnan mukaan (lisäraportti): https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Rahoitusperusteraportti%20(ty%C3%B6lliset%20ja%20ty%C3%B6tt%C3%B6m%C3%A4t%20asuinmaakunnan%20mukaan).xlsb

Ammatillisen tutkinnon suorittaneista työllistyneet ja jatko-opiskelijat (lisäraportti): https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Rahoitusperusteraportti%20(ty%C3%B6llistyneet%20ja%20jatko-opiskelijat%20painotettu).xlsb

Aloittaneiden opiskelijapalaute:

Opiskelijapalautteen aloituskyselyn painotetut pisteet (rahoitusperusteraportti): https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Ammatillinen%20koulutus%20-%20opiskelijapalaute%20-%20rahoitusmalli%20-%20aloituskysely.xlsb

Opiskelijapalautteen aloituskyselyn painotetut pisteet (lisäraportti): https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Ammatillinen%20koulutus%20-%20opiskelijapalaute%20-%20rahoitusmalli%20-%20vahvistetut%20-%20aloituskysely%20-%20lis%C3%A4raportti.xlsb

Opiskelunsa päättäneiden opiskelijapalaute:

Opiskelijapalautteen päättökyselyn painotetut pisteet (rahoitusperusteraportti): https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Ammatillinenkoulutus%20-%20opiskelijapalaute%20-%20rahoitusmalli-%20p%C3%A4ttt%C3%B6kysely.xlsb

Opiskelijapalautteen päättökyselyn painotetut pisteet (lisäraportti): https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Ammatillinen%20koulutus%20-%20opiskelijapalaute%20-%20rahoitusmalli%20-%20vahvistetut%20-%20p%C3%A4%C3%A4tt%C3%B6kysely%20-%20lis%C3%A4raportti.xlsb

Muut aineistot:

Vuoden 2019 varsinaisen suoritepäätöksen tavoitteelliset opiskelijavuodet ja harkinnanvaraiset korotukset (xlsx)

Vuosien 2019 ja 2020 varsinaisten suoritepäätösten välisen rahoituksen muutoksen erittely (xlsx)

Vuoden 2019 painottamattomat ja painotetut opiskelijavuodet sekä profiilikerroin (reaaliaikaisesti päivittyvä): https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Koski%20opiskelijavuodet%202019.xlsb

 

Lisätietoja

Rahoitusjärjestelmää, tietojen käyttöä ja laskentaa koskevat kysymykset:

Koski-järjestelmää koskevat kysymykset:

[email protected]