Hyppää sisältöön

Ystävyysseuroille yli 2 miljoonaa euroa

Opetus- ja kulttuuriministeriö 8.3.2019 12.12
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee 34 ystävyysseuran toimintaa 2 037 000 eurolla. Avustukset myönnetään Veikkauksen tuotosta.

Ystävyysseurojen saamilla avustuksilla tuetaan kansainvälisen kulttuuriyhteistyön ja kulttuurien välisen vuorovaikutuksen edistämistä. Tavoitteena on ministeriön kulttuuripolitiikan strategian 2025 mukaisesti lisätä kansalaisten mahdollisuuksia osallistua kulttuuriin.

Ministeri Sampo Terhon mukaan toiminnallaan ystävyysseurat edistävät aktiivista kansalaistoimintaa, joka perustuu paljolti vapaaehtoistyöhön. Seurojen tilaisuuksia ja tapahtumia järjestetään eri puolilla Suomea.

Suurin avustuksen saaja on Suomi-Venäjä -seura, jolle myönnettiin 915 000 euroa. Seuran osalta ystävyysseura-avustus pieneni viime vuodesta 15 prosenttia. ”Halusin jakaa rajallista määrärahaa aiempaa tasapuolisemmin ystävyysseurojen välillä. Suomi-Venäjä –seuran osuus on aiemmin ollut peräti puolet koko määrärahasta”, Terho toteaa.

Eduskunta lisäsi momentille muut avustukset yhteensä 200 000 euroa Suomi-Venäjä-seuran toimintaan. Eduskunnan lisäys huomioon ottaen on Suomi-Venäjä -seuran kokonaisavustus vuonna 2019 yhteensä 1 115 000 euroa.

Hakemuksia tuli määräaikaan mennessä yhteensä 36.

Valtionavustukset kansainvälisen yhteistyön ja kulttuurien välisen vuoropuhelun edistämiseen vuonna 2019 

Lisätietoja:
-neuvotteleva virkamies Anne Mattero, p. 0295 3 30206
- erityisavustaja Toni Kokko, p. 02953 30113